De kracht van samenwerking

Geplaatst op 25 november 2016 door Redactie

“Geas ziet kansen door middel van samenwerking met partijen in de markt – waardoor je elkaar versterkt. Op die manier kun je samen succesvol zijn.” Aan het woord is Rob Geerdink, al bijna 14 jaar commercieel directeur van Geas Energiewacht in Enschede.

Informatieve bijeenkomsten

Geas Energiewacht is al 50 jaar actief op het gebied van technische dienstverlening. Met een team van 260 medewerkers biedt de organisatie diensten als onderhoud en service, beheer, veiligheidskeuringen en duurzame oplossingen als zonnepanelen en warmtepompen.
Afgelopen april organiseerde Geas Energiewacht in De Grolsch Veste in Enschede een aantal speciale informatieve bijeenkomsten, waaraan werd deelgenomen door talloze regionale woningcorporaties en ruim 100 installateurs en hun medewerkers. Tijdens deze interactieve sessies gingen diverse specialisten (o.a. leverancier van afvoertechniek Ubbink) in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van ongevallen met koolmonoxide bij cv-installaties en de gerichte aanpak van Geas Energiewacht ter voorkoming ervan. De nadruk daarbij lag op de aanvullende rol die Geas Energiewacht kan spelen in de samenwerking met de betrokken partijen.

Rob Geerdink: “Aanleiding was het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat laat zien dat jaarlijks in Nederland nog altijd 5 tot 10 mensen overlijden aan de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging. In ons beleid aangaande oudere toestellen stellen wij dat veiligheid belangrijker is dan regelgeving. We voelen ons, als een van de betrokken partijen, verantwoordelijk voor goed onderhoud, meldingsplicht en het in opdracht van de eigenaar eventueel oplossen van het probleem.”

Samenwerking woningcorporaties

Met ingang van februari 2016 heeft de Oldenzaalse woningcorporatie WBO Wonen bijvoorbeeld Geas Energiewacht ingeschakeld om de storingsdienst en het periodieke onderhoud van haar ketelhuizen te verzorgen; een nieuw project, waarbij het onderhoudscontract de basis vormt voor een langdurige samenwerking tussen beide organisaties.

Rob Geerdink: “De kernvraag die WBO Wonen in de voorafgaande gesprekken stelde, was: kan Geas Energiewacht als totaaloplosser optreden om de implementatie van de nieuwe Warmtewet met alle bijbehorende werkzaamheden voor WBO Wonen op korte termijn te regelen. Daarbij was het van belang dat wij in staat waren om ons te houden aan de geldende wet en regelgeving, en daar waar mogelijk slim in te springen op veranderingen en wijzigingen in de ketelhuizen van WBO Wonen – waarbij de woningcorporatie haar klanten maximaal wil bedienen tegen een goede prijs/kwaliteitverhouding.”

“De nadruk ligt op de aanvullende rol die Geas Energiewacht kan spelen in de samenwerking met de betrokken partijen”

Aanzet was de Warmtewet die per 1 januari 2014 van kracht werd, volgens welke een wooncorporatie wordt beschouwd als energieleverancier en als zodanig moet voldoen aan regels richting zijn afnemers; in dit geval dus de huurders. Bovendien moet de leverancier zijn afnemers de mogelijkheid bieden om digitaal hun eventuele klachten te registreren.

“Wij hebben ons automatiseringssysteem dusdanig goed op orde dat we die rol kunnen vervullen. In het geval van een klacht of storing kunnen wij snel en adequaat reageren. Bij elke storing die langer duurt dan 4 uur, is de woningcorporatie c.q. energieleverancier namelijk verplicht om een vergoeding uit te keren. Die bedragen kunnen al snel sterk oplopen, een risico dat we willen voorkomen door de storing zo snel mogelijk op te lossen.”

Persoonlijke aanpak

Een ander samenwerkingsverband is dat met Ons Huis. Medio 2016 is deze Enschedese wooncorporatie gestart met een even ambitieus als omvangrijk project. Een groep van 600 van haar huurders wordt benaderd om deel te nemen aan dit project: het plaatsen van zonnepanelen op het dak van hun woning. Voorafgaand hieraan heeft Ons Huis geschikte woningen geselecteerd op basis van ligging van de woning en hellingshoek van het dak. Uit vooronderzoek is gebleken dat een meerderheid van de huurders bereid is financieel bij te dragen aan deze investering. Plaatsing van een zonnepaneleninstallatie levert de huurder uiteindelijk een maandelijkse besparing op (van 10 tot 25 euro) die hoger is dan de maandelijkse bijdrage.

“Circa 165.000 toestellen in onderhoud bij 145.000 particuliere en zakelijke klanten”

Voor de totale projectbegeleiding en -uitvoering alsmede het plaatsen van de zonnepaneleninstallaties is Ons Huis een samenwerking aangegaan met Geas Energiewacht. “Aangezien wij inmiddels al duizenden zonnepanelen hebben geplaatst, zijn wij in staat om onze expertise op dat gebied te vertalen in een doeltreffende realisatie van dit project” vertelt Rob Geerdink. “Voor elke individuele woning wordt door ons een voorstel op maat opgesteld. Elke geselecteerde huurder ontvangt een persoonlijk aanbod/plan, met informatie over zowel de werking en installatie van zonnepanelen als planning, gang van zaken en berekende opbrengst c.q. besparing.” Vervolgens verzorgt Geas Energiewacht de gesprekken met de huurders, in de vorm van een infobijeenkomst of desgewenst bezoek van een adviseur bij hen thuis.

Geas Energiewacht heeft in Oost-Nederland circa 165.000 toestellen in onderhoud bij 145.000 particuliere en zakelijke klanten. “Ruim 110.000 van die toestellen zijn cv-ketels” legt Rob Geerdink (bestuurslid OVI, lid ledenraad Uneto-VNI en voorheen ruim 8 jaar voorzitter VSE van Uneto-VNI) uit. “Wij plaatsen in samenwerking met lokale partners 5.500 ketels per jaar. Vanaf 2015 vindt alles plaats met opleveringskeuring. En dit jaar plaatsen wij 700 à 800 installaties op zonne-energiegebied. Onze samenwerkingsverbanden zijn met installateurs en woningcorporaties, en binnen projecten in principe altijd met fabrikanten op dat gebied. Want zoals ik al zei: in samenwerking zien wij de kansen.”