Dalende trend aanwas technisch onderwijs zet zich voort

Geplaatst op 04 mei 2022 door Redactie

De dalende trend in het technisch onderwijs zet zich verder voort. Steeds minder jongeren kiezen voor een technisch profiel. De havo en het vwo kennen daarbij de grootste terugloop. Dit blijkt uit de jaarlijkse onderwijsupdate van de Monitor Techniekpact die vandaag is gepubliceerd op de website van Techniekpact.

Waar in 2016/2017 nog 53.743 leerlingen vanuit havo/vwo voor een natuurprofiel kozen, waren dat er dit schooljaar nog maar 47.342. De terugloop kan voor een klein deel verklaard worden door leerlingendaling en grotendeels door terugloop van de keuze voor natuurprofielen. Binnen het voortgezet onderwijs is er alleen een lichtpuntje bij het vmbo. Vmbo-bb/kb/gl laat een stabilisatie zien qua aandeel. Lees verder

Techniek Nederland voorzitter Doekle Terpstra benadrukt naar aanleiding van de nieuwe cijfers dat het nu écht tijd is voor daden. "We hebben geen behoefte meer aan beleidsnotities, maar aan investeringen in het techniekonderwijs. Als deze dalende trend doorzet lopen de technieksector én de maatschappij vast."

Terpstra wil met het kabinet concrete afspraken maken over méér instroom in het techniekonderwijs. Techniek Nederland heeft vorig jaar al een 10-puntenplan gepresenteerd met voorstellen die de instroom de komende jaren moeten stimuleren. Het plan voorziet in overheidsmaatregelen, maar ook in initiatieven vanuit de technieksector en het onderwijs. Terpstra ziet de tien punten als een basis voor de besprekingen. Bekijk hier het 10-puntenplan van Techniek Nederland.

Bron: TechniekPact / Techniek Nederland

Reageren

Vul uw gegevens in en uw naam en reactie zullen worden getoond.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement