Is Nederlands drinkwater veilig voor Corona-virus COVID-19?

Geplaatst op 17 maart 2020 door Redactie

Installateurs, die regelmatig werkzaamheden uitvoeren aan waterleidingen, kunnen de vraag krijgen van klanten of ons drinkwater goed beschermd is tegen het coronavirus COVID-19. Volgens Vewin, vereniging van waterbedrijven in Nederland, is het Nederlands drinkwater zeer goed beschermd tegen virussen.

Zij vertellen op hun website dat volgens wateronderzoeksinstituut KWR drinkwater zeer goed beschermd is tegen alle virussen, inclusief het coronavirus. Coronavirussen zijn onderdeel van een groep virussen die niet goed in water standhouden en relatief makkelijk te verwijderen en inactiveren zijn. De belangrijke verspreidingsroutes van coronavirus Covid-19 en andere coronavirussen lopen niet via water, de kans dat het drinkwater besmet raakt met het coronavirus is dan ook nihil.

Een griepvirus wordt niet verspreid via het drinkwater. De griepvirussen zitten in druppeltjes snot, slijm en speeksel. Door praten, hoesten of niezen worden de virussen verspreid. Dit gebeurt vooral in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slecht geventileerd wordt, bijvoorbeeld in een trein of bus, een school of kinderdagverblijf. Ook worden virussen overgedragen via handen en voorwerpen, zoals een deurknop. Drinkwaterbedrijven die drinkwater uit oppervlaktewater bereiden hebben allemaal een meervoudige desinfectiebarrière ingesteld gericht op het verwijderen van bacteriën, virussen en protozoën, die ook geborgd zijn door de Analyse Microbiologische Veiligheid Drinkwater. Grondwater is goed beschermd in de bodem tegen alle microbiologische verontreinigingen, inclusief virussen. Ook de strenge hygiëne-voorschriften voor aanleg en werkzaamheden maken dat de drinkwatersector goed beschermd is tegen alle microbiologische verontreinigingen.

Levering en kwaliteit van drinkwater zijn geborgd

De drinkwaterbedrijven verwachten geen problemen met de levering en kwaliteit van het drinkwater als gevolg van het coronavirus (COVID-19).

De continuïteit van de drinkwatervoorziening is een randvoorwaarde voor het goed functioneren van de samenleving. Daarom hebben bedrijven een wettelijke leveringsplicht en zijn ze verplicht om zich op allerlei dreigingen en gevaren voor te bereiden. Eén van de gevaren betreft personeelsuitval als gevolg van een grieppandemie. Alle drinkwaterbedrijven hebben voor specifiek een grieppandemie continuïteitsplannen opgesteld. In deze plannen staan maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen, maar ook maatregelen en de handelswijze wanneer het virus daadwerkelijk tot personeelsuitval leidt. Hierbij wordt nauwlettend naar de adviezen van de rijksoverheid gekeken.

Door de volautomatische procesvoering, de mogelijkheid om te telewerken, de eigen noodstroomvoorziening en voorraden hulpstoffen, zijn de drinkwaterbedrijven in staat om bij een grieppandemie de continuïteit van de drinkwaterlevering te garanderen. Er is dus geen reden om extra flessenwater in te kopen.

Bekijk hier de info van de Rijksoverheid omtrent het coronavirus COVID-19.

Bron: Vewin

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement