Energiebesparing en een beter klimaat voor Chrysantenkwekerijen die kiezen voor 'Het Nieuwe Telen'

Geplaatst op 18 november 2016 door Redactie

De chrysantenkwekerijen Arcadia en Van Uffelen gaan beide 'Het Nieuwe Telen' toepassen op hun kwekerijen in De Lier en Maasland. Technokas is gevraagd om de bedrijven daarvoor uit te rusten met de benodigde klimaatinstallatie

De kas van Van Uffelen is twee jaar geleden door Technokas ontworpen en gebouwd. Daarbij is de chrysantenkwekerij tot op zekere hoogte al voorbereid op de komst van de klimaatinstallatie die voor 'Het Nieuwe Telen' noodzakelijk is. De installatie voor Arcadia wordt gerealiseerd in een nieuw project ter vervanging en uitbreiding van een bestaande locatie. De installatie zal droge buitenlucht aanzuigen via de kopgevels, eventueel vermengen met kaslucht en indien nodig ter plekke aanvullend verwarmen tot de binnentemperatuur, om deze vervolgens via transparante slangen over de teeltafdelingen te verdelen.

Portalen in kopgevels

In de daarvoor aangebrachte portalen in de kopgevels worden de luchtbehandelingskasten (lbk's) geïnstalleerd. In de kassen zijn of worden benodigde verdeelleidingen en menggroepen voor de verwarmingselementen aangebracht. Verder zijn de installaties voor beregening en belichting zo ontworpen dat de luchtverdeelslangen eenvoudig boven het gewas kunnen worden gehangen en geen negatieve invloed hebben op de worp van de behandelde lucht uit de gaten in de slurf. Daarnaast worden deze kassen voorzien van een tweede energiescherm.

Langdurig getest

Arcadia en Van Uffelen kiezen voor deze klimaatinstallatie naar aanleiding van de goede resultaten die ermee zijn behaald bij een andere locatie van Arcadia. Wageningen UR, Kas als Energiebron, DLV, Deliflor en andere chrysantenkwekers hebben deze installatie langdurig beproefd. Ook bij andere teelten zijn met de klimaatinstallatie van Technokas tijdens langdurige proeven positieve resultaten behaald in regelbaarheid van de gestelde klimaateisen en energiebesparing.

Energiebesparing én beter klimaat

Met de installatie van Technokas verwachten de kwekers het klimaat in een teeltafdeling nog beter te kunnen regelen op temperatuurverdeling en relatieve luchtvochtigheid. Naast een gelijkmatiger klimaat verwachten deze kwekers - in combinatie met de energieschermen - 15 tot 30 procent energie te kunnen besparen. Verder is de verwachting dat de techniek voor een nog betere kwaliteit chrysanten zal zorgen.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement