Campus Eindhoven wordt Fabriek van de Toekomst

Geplaatst op 31 juli 2019 door Redactie

Samenwerking is het sleutelwoord voor de hypermoderne campus die gerealiseerd wordt in Eindhoven. Te midden van het groen en toch pal naast de snelweg en Eindhoven Airport verrijst Brainport Industries Campus (BIC) waar vooraanstaande technische onderwijsinstellingen en gerenommeerde hightech bedrijven elkaar opzoeken om samen technische oplossingen voor de toekomst te bedenken en te realiseren.

Mark van Rooy, sinds 2007 werkzaam voor ENGIE als projectinkoper, is sinds anderhalf jaar betrokken bij BIC. “De uiteindelijke opzet is dat de hightech maakbedrijven die zich hier vestigen en de diverse technische opleidingscentra op mbo- en hbo-niveau, elkaar gaan opzoeken en dat er kruisbestuiving plaatsvindt. Door kennis van productontwikkeling en technologie te delen en nauw samen te werken op het gebied van research en development zullen allerlei op de toekomst gerichte technologische oplossingen bedacht én geproduceerd worden.
Die saamhorigheid en verschillende invalshoeken is wat BIC zo bijzonder en krachtig maakt.”

Verantwoordelijkheid nemen voor de komende 15 jaar

De initiator van dit ambitieuze project is SDK Vastgoed, onderdeel van VolkerWessels. ENGIE en Homij zijn er in een later stadium bij betrokken en hebben samen de VOF BIC Techniek opgericht. Van Rooy: “Met name vanwege onze technische knowhow maar ook vanwege de vele mogelijkheden die VOF BIC Techniek biedt als het gaat om de facilitaire voorzieningen voor gebouwen. Wij zijn technologie- en energiepartner van BIC, wat betekent dat we niet alleen zorgen voor de E- en W-techniek maar ook voor het onderhoud daarvan. Voor het eerste cluster op BIC bouwt VOF BIC Techniek een eigen duurzame energiecentrale en exploiteert ENGIE gedurende 15 jaar de duurzame energievoorziening voor alle BIC huurders zodat zij zich kunnen focussen op hun corebusiness.”

“Vooral de onvoorspelbaarheid vind ik een fantastische uitdaging.”

Momenteel is de eerste fase van Brain- port Industries gerealiseerd; een imposant groen gebouw beslaat een oppervlakte van zo’n 65.000 m2. Het atrium is de centrale, openbare ontvangstruimte waar alle bedrijven en kennisinstituten elkaar ontmoeten. VOF BIC Techniek heeft in de voorbereidende fase goed gekeken naar duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen is immers een speerpunt bij ENGIE. Van Rooy: “Dat doen we voor alle nieuwe gebouwen dus ook voor BIC. Hier hebben we een WKO-bron geïnstalleerd waardoor er uiteindelijk minder energie wordt verbruikt. Uiteraard zijn de luchtbehandelingsunits ook aan- gesloten op deze WKO-installatie.”

Samenwerken en vertrouwen vormen de basis

“De hele campus is modulair opgebouwd. Ruimtes zijn per XL-box van 25x50 meter te huren en voorzien in de basisbehoefte. Afhankelijk van de specifieke wensen van de eindgebruiker wordt de gehuurde ruimte verder ingericht. Iedere XL-box wordt voorzien van een Systemair lucht- behandelingsunit, type HHFlex. Juist de flexibiliteit van de HHFlex is belangrijk.
We weten immers op voorhand dat elke individuele huurder zijn eigen huurders- wensen heeft en wij willen hen conform deze wensen faciliteren.

“Je moet vooraf goed nadenken over de huurderwensen om een concept modulair uit te kunnen rollen.”

De eerste fase van Brainport Industries Campus is inmiddels gerealiseerd en beslaat zo’n 65.000 m2.
Die onvoorspelbaarheid is wat mij persoonlijk enorm aanspreekt in dit project. Vanwege de gewenste flexibiliteit hebben we leveranciers gezocht die zelf ook flexibel zijn, zowel in het voortraject als in de uitvoering. Daarmee bedoel ik dat het mogelijk moet zijn dat een luchtbehandelingskast die geoffreerd is voor een bepaald basisvermogen in werkelijkheid veel meer vermogen moet kunnen leveren. Dus we zochten een leverancier die daarop was ingesteld; die de flexibele schil had om dit te realiseren én ons het vertrouwen gaf dat de prijsvergelijking eerlijk blijft ook bij afwijkende huurderswensen. Kortom, we zochten partnership om het project in goede banen te leiden en belangrijker nog, partners voor de toekomst. Die partner hebben we gevonden in Systemair.“

Voor BIC fase 1 heeft Systemair in totaal 40 HHFlex luchtbehandelingsunits mogen leveren, waarvan er zo’n 20 voorzien zijn van recirculatie. Vooraf is goed nagedacht over de huurderswensen en dankzij het brede Systemair-assortiment is het mogelijk om op iedere specifieke wens in te spelen. Een eenvoudige toiletruimte vraagt immers om een hele andere op- lossing dan een geavanceerde cleanroom.

Stage lopen bij de buren

Het concept van Brainport Industries Campus is voor veel technische bedrijven in de hightech maakindustrie aantrekkelijk. De combinatie van toeleveranciers, specialistische bedrijven en innovatieve onderwijs- en kennisinstellingen die zich zo dicht bij elkaar vestigen met de bedoeling om intensief samen te werken, maakt dat er belangstelling is van huurders die nog veel meer ruimte nodig hebben dan wat er nu aan capaciteit gerealiseerd is.

De komende 2 à 3 jaren wordt Brainport Industries Campus daarom verder uitgebreid. Fase 2 wordt drie keer zo groot als het huidige pand en als BIC uiteindelijk helemaal gereed is zal het zo’n 600.000 m2 beslaan. Van Rooy sluit het gesprek af met een blik op de toekomst: “Dit wordt de Fabriek van de Toekomst.”

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement