BRL 6000-25 over gas van InstallQ als toegelaten certificatieschema geregistreerd

Geplaatst op 08 juli 2022 door Redactie

Definitief en beschikbaar is de nieuwe versie BRL6000-25 ‘Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas’ van InstallQ. Deze versie van 15 juni 2022 is aangewezen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en is als toegelaten certificatieschema geregistreerd in het Register Gasverbrandingsinstallaties (CS-1001).

Met de BRL voldoen bedrijven aan wettelijke eisen

Ieder jaar vallen er doden en gewonden door koolmonoxide. Om die reden is op 1 oktober 2020 het wettelijk stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandinginstallaties aangenomen. Die stelt dat vanaf 1 januari 2023 alleen gecertificeerde installatiebedrijven en monteurs met een Bewijs van Vakmanschap CO nog bepaalde werkzaamheden mogen uitvoeren aan gasinstallaties, rookgasafvoervoorzieningen of verbrandingsluchttoevoeren. Deze datum staat vast. Met een InstallQ-certificering voor BRL6000-25 voldoen bedrijven aantoonbaar aan de wettelijke eisen die worden gesteld in het Bouwbesluit (paragraaf 1.8).

Belangrijke wijzigingen

De betreffende installatiebedrijven behoren zich op de hoogte te stellen van de inhoud van de nieuwste versie van 15 juni 2022. Want als gevolg van de toetsingen door TloKB en de RvA zijn belangrijke verbeteringen en wijzigingen aangebracht in de voorlaatste versie van 3 december 2020 (ingetrokken per 15 juni). De digitale versie van BRL6000-25 en een daarin opgenomen interpretatiebesluit, zijn via Open.ISSO.nl gratis beschikbaar (na uw registratie met een profiel). De BRL is ook te bestellen in drukwerk.

Zorgvuldige beoordelingsprocedure BRL

Aan de wettelijke goedkeuring van de door InstallQ opgestelde BRL6000-25 gaat een zorgvuldige procedure vooraf. Op 24 juni 2022 heeft de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TLoKB) de nieuwe versie van de BRL6000-25 positief beoordeeld. Het schema was al op 15 juni 2022 bindend verklaard door het bestuur van InstallQ en op 7 juni goedgekeurd door de Raad voor Accreditatie (RvA). Hiermee is de beoordelingsprocedure volledig doorlopen en is het certificatieschema definitief.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement