Bouwtrend is Google van installatietechniek en bouw

Geplaatst op 06 maart 2018 door Redactie

Een van de belangrijkste thema’s in installatietechniek en de bouw is energiezuinigheid”, zegt Arco Knoester, sales manager van Itho Daalderop. „Zeker rondom nieuwbouweisen en steeds strenger wordende richtlijnen is actuele informatie belangrijk. Voor alle nieuwbouwwoningen moeten energieprestatieberekeningen gemaakt worden, maar dit gaat verder dan alleen EPC. Via Bouwtrend kun je de ontwikkelingen en verschuivingen in de markt heel nauwkeurig volgen. Bouwtrend is de Google van de installatietechniek en de bouw.”

Bouwtrend is een online tool waarmee producenten en installateurs de belangrijkste kenmerken in de Nederlandse woningbouw kunnen analyseren. Ze krijgen zo inzicht in energieprestaties, toegepaste installaties, isolatiewaarden, verdeling in woningen en de gemiddelde grootte van woningen. In Bouwtrend worden vrijwel alle energieprestatieberekeningen die in Nederland opgesteld zijn tussen 2015 en nu weergegeven. „De berekeningen worden ruim voor de oplevering gemaakt”, vertelt Jourdain Martens van DGMR Software en Bouwtrend. „Hierdoor geven ze nu al inzicht in de belangrijkste toekomstige trends en ontwikkelingen van de Nederlandse woningbouw.”

ENORM en Uniec 2

De markt heeft twee belangrijke software-pakketten voor het berekenen van de EPC, die een aandeel van 95 procent van de markt beslaan. Dat zijn ENORM en Uniec 2. Deze twee pakketten voeden Bouwtrend. De data in Bouwtrend zijn afkomstig van bijna van alle energieprestatieberekeningen in Nederland die opgesteld zijn door architecten, adviseurs, installateurs en bouwers. De gebruiker van Bouwtrend kiest zelf welke analyses voor hem van belang zijn. Installateurs, adviseurs en architecten maken in 95 procent van alle gevallen hun berekeningen in ENORM of Uniec 2.

„Bouwtrend laat zien wat de populairste producten zijn.”

„Om ze goed te kunnen laten rekenen, bieden we als leveranciers de kwaliteitsverklaringen aan in ENORM en Uniec 2”, laat Knoester weten. „Bouwtrend laat zien welke en hoe vaak de producten zijn voorgeschreven. Zijn er bijvoorbeeld regionale verschillen voor cv of warmtepompen?” De producenten en leveranciers certificeren hun apparaten met een kwaliteitsverklaring. Voor installateurs is rekensoftware belangrijk en producenten willen zien hoe de installateur rekent en welke software ze hiervoor gebruiken. „Alles wat nu ontworpen wordt, is ook direct door Bouwtrend te analyseren”, zegt Martens. „Het heeft een grote voorspellende gave. Er wordt gerekend met wat er nu speelt. Zien we bijvoorbeeld een trend dat het vermogen van warmtepompen omlaag kan, omdat woningen steeds beter worden geïsoleerd?”

Inspringen op vraag

De verwarmingstoestellen hebben allemaal prestatieverklaringen. Via de verzamelde data is goed te zien welke trends en ontwikkelingen er zijn, bijvoorbeeld of en waar een cv-ketel wordt vervangen door een warmtepomp. Dat kan per deel van het land verschil maken. Door de Bouwtrend te volgen, kunnen fabrikanten inspringen op de vraag uit de markt. „Er kan op systeemniveau maar ook op productieniveau bekeken worden wat de trends zijn”, geeft Martens aan. „Maar het laat ook zien hoe een producent presteert ten opzichte van zijn concurrenten en hoe vaak bepaalde producten voorkomen in berekeningen en vergunningsaanvragen.”

Midden in een transitie

„We zitten midden in een transitie van cv-ketels naar warmtepompen”, zegt Knoester. „Goede en actuele data zijn hierbij ongelooflijk belangrijk, want het gaat allemaal heel snel. Wat vandaag de waarheid is, kan morgen al achterhaald zijn. De data in Bouwtrend zijn heel actueel om te zien hoe de markt zich ontwikkelt. We kunnen continu zien welke keuzes gemaakt worden op het gebied van verwarming en daar kunnen wij met onze producten op inspringen. Op heel veel niveaus is er interessante en belangrijke informatie uit te halen. Naast warmtepompen hebben we ook een ventilatiepakket, waarbij we sturen op gebalanceerde ventilatie in combinatie met warmtepompen. We kijken in Bouwtrend wat geadviseerd wordt, en zien welke keuzes er gemaakt worden. Daar kunnen wij onze productontwikkeling op aanpassen.”

Belang van Bouwtrend

“Iedereen wil in Google bovenaan staan”, aldus Martens. „Zo wil ook iedereen in Bouwtrend bovenaan staan. Bijvoorbeeld bij nieuwe producten. Zie je het effect van de marketingcampagnes hierin terug?” „Voor ons als producent is het heel belangrijk”, stelt Knoester. „We kunnen continu nieuw trends in de markt signaleren. Dat maakt het voor ons mogelijk om kort op de bal te spelen. Soms zie je dingen terug die niet je niet verwacht. Daar moet je als producent op inspringen en deze toevoegen aan je assortiment/pakket.

„Wat vandaag de waarheid is, kan morgen al achterhaald zijn.”

Via Bouwtrend kunnen we ook goed de activiteiten in de regio’s bekijken en daar de inspanningen gericht op inzetten. Dat geeft ons een beeld op welke plek we het beste onze mensen kunnen inzetten. Ook zijn er zaken die we jarenlang aangenomen hebben, maar nu kunnen we deze concreet checken.” Bouwtrend is er nu vooral voor nieuwbouw. „Het zou mooi zijn als er voor de bestaande bouw ook zoiets op de markt komt”, geeft Knoester aan.

Inzichtelijk en tastbaar maken

„In de bouw en installatiewereld wordt veel gepraat over energiezuinig bouwen”, zegt Martens. „Iedereen heeft een mening, maar niemand weet echt wat er gebeurt. Met Bouwtrend is dit nu te onderbouwen, inzichtelijk en tastbaar te maken. We kunnen zien of mensen echt de stap maken naar een meer energiezuinige woning dan vereist. We merken dat dit een belangrijk thema wordt voor consumenten. Ze vragen meer om energiezuiniger en onderhoudsvriendelijk apparatuur. Maar of deze vraag in de praktijk daadwerkelijk toegepast wordt, laat Bouwtrend zien.”

Reageren

Vul uw gegevens in en uw naam en reactie zullen worden getoond.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement