Onafhankelijk keurmerk Binnenklimaat Label gelanceerd

Geplaatst op 25 februari 2021 door Redactie

Op dinsdag 9 februari is het Binnenklimaat Label (online) gelanceerd. Daarmee is er een onafhankelijk keurmerk gekomen om te beoordelen of een kantoor een gezond binnenklimaat heeft. Het initiatief voor het Binnenklimaat Label komt van Binnenklimaat Nederland, TVVL, bba Binnenmilieu, FHI gebouw Automatisering, TNO, Office Vitae en Rijksvastgoedbedrijf. Gezamenlijk zetten zij zich in voor een gezond binnenklimaat.

Of een kantoor voldoet aan de normen van het Binnenklimaat Label, wordt getoetst aan de hand van vier onderdelen uit het Programma van Eisen Gezonde Kantoren: lucht, licht, klimaat en geluid. Het PvE Gezonde Kantoren is een handreiking voor het (her)ontwikkelen van kantoren die niet alleen energiezuinig moeten worden, maar ook gezond en comfortabel moeten zijn. Voor de vier onderdelen zijn drie ambitieniveaus geformuleerd. Klasse C geeft een ‘voldoende’ aan, klasse B betekent ‘goed’ en de beste beoordeling is klasse A, met een ‘zeer goed’. Met deze drie categorieën kan een opdrachtgever bij wijze van spreken zeggen: ‘Ik wil een kantoor in klasse A’. Het PvE Gezonde Kantoren (www.pvegezondekantoren.nl) geeft praktische informatie en handvatten om de verschillende onderwerpen binnen de vier thema’s in te vullen en de gewenste beoordeling te halen op basis waarvan het Binnenklimaat Label kan worden toegekend. Binnenkort is het PvE Gezonde Kantoren 2021 te downloaden en vervangt het PvE Gezonde Kantoren 2018.

Invloed binnenklimaat

Lucht, licht, klimaat en geluid hebben veel invloed op het binnenklimaat en daarmee ook op de gezondheid van mensen. Een belangrijk onderdeel van het PvE Gezonde Kantoren is dan ook het inzichtelijk maken van de effecten op de productiviteit en het ziekteverzuim. Hiermee wordt ook duidelijk welke impact een maatregel heeft. Dat maakt het makkelijker om de juiste afweging te maken over welke duurzaamheidsdoelen in een gezonde werkomgeving doorgevoerd kunnen worden. Om de richtlijnen uit het PvE Gezonde Kantoren verder te versnellen is er nu dus het Binnenklimaat Label. Hiermee wordt in één oogopslag duidelijk hoe het met het binnenklimaat van een gebouw gesteld is. Het label geeft de eigenaar bovendien de zekerheid dat de vooraf gestelde prestatie-eisen ook daadwerkelijk behaald worden.

Meer informatie? Of het label aanvragen? Ga dan naar www.binnenklimaatlabel.nl.

Bron: Binnenklimaat Nederland

Reageren

Vul uw gegevens in en uw naam en reactie zullen worden getoond.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement