Betrouwbaarheid, vakmanschap en kwaliteit winnen het in Energietransitie!

Geplaatst op 31 oktober 2018 door Redactie

Het moet anders en het kan anders. Daarover is iedereen het wel eens als we praten over een nieuwe duurzame economie. Uitstoot van broeikasgassen verminderen, gebruik van duurzame energie stimuleren, uitfaseren van aardgas … op diverse fronten wordt er hard gewerkt om de doelstellingen te halen. De praktische invulling is evenwel weerbarstig en vraagt om (nog) meer samenwerking tussen alle betrokken partijen. De opkomst van de warmtepomp speelt een belangrijke rol in dit verhaal. De warmtepomp is al een paar decennia oud maar inmiddels technologisch zo verbeterd dat daarmee daadwerkelijk een aanzienlijke bijdrage kan worden geleverd aan het terugdringen van aardgasverbruik en reduceren van de CO2-uitstoot.

Snel, soms heel snel

Jaap de Knegt, technisch secretaris van Dutch Heat Pump Association DHPA: “Het installeren van warmtepompen neemt toe. Het gaat af en toe snel, soms heel snel. En wij denken dat dat voorlopig nog wel even doorgaat. Als je het hebt over zaken als verduurzamen en een ‘all-electric’ gebouwde omgeving dan biedt de warmtepomp veel voordelen. Zowel als het gaat om besparen als reduceren van emissies.” Over emissies en het terugdringen daarvan gesproken, voor een warmtepomp worden f-gassen gebruikt. STEK is de Stichting Emissiepreventie Koudetechniek en heeft als doel het terugdringen van (in)directe emissie in de koudetechniek.

“Certificering leidt tot bewuster installeren waardoor de faalkosten dalen.”

Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid zijn voor STEK kernbegrippen. Bedrijven en personen zijn verplicht om gecertificeerd te zijn als ze werken met f-gassen, ook als het gaat om warmtepompen. STEK voert namens de overheid de wettelijke verplichte persoonscertificering uit. Daarnaast biedt STEK bedrijfscertificaten voor het werken met zowel f-gassen als natuurlijke en brandbare koudemiddelen. STEK is een sterk merk waarmee bedrijven hun zorgplicht aan klant en milieu nog beter kunnen vervullen. Wim den Boer, directeur STEK, benadrukt dat de stichting onafhankelijk is en de kwaliteit van de gehele keten wil borgen (klimaat– leverancier – installateur – eindgebruiker).

Bewuster installeren

“Ingewikkeld, lastig, duur … wij horen van alles voorbij komen. Maar dat beeld klopt niet met de werkelijkheid. Certificering door STEK, zowel van personen als bedrijven, is een beproefd systeem. Sinds oprichting van STEK praten we inmiddels over bijna 5.000 bedrijven en 17.000 personen. Praktisch toepasbaar, laagdrempelig en tegen acceptabele kosten een prima manier om tot een beter rendement te komen.” Wim Stouthart, directeur Stonecold BV, onderschrijft de mening van den Boer. “Certificering leidt tot bewuster installeren waardoor de faalkosten dalen. Ook zegt een certificaat alles over het borgen van kwaliteit.

“Onlangs is er een Green Deal decentrale duurzame koude- en warmtetechnieken gesloten.”

Even terugkijkend naar de regelgeving die in 1993 van kracht werd, moet je vaststellen dat, hoewel er wat weerstand was, die regelgeving ons verder heeft gebracht. En dat is hier ook aan de orde. Verder biedt een certificaat de installateur de kans om zich nog beter te profileren. Vaak is het nog gewoon een ‘orenkwestie’. Ik zou zeggen, betrouwbaarheid, vakmanschap en kwaliteit, daar draait het om.” Jaap de Knegt wijst er in dit verband wel op dat de aandacht zich niet alleen moet richten op koudemiddelen. “Het gaat uiteindelijk wel om het totaal aan middelen, producten en systemen die tot een lagere milieubelasting moeten leiden. De f-gassen vormen daar een onderdeel van, maar zijn niet het enige.”

Samenwerken

Het is al gezegd: alleen een nog intensievere samenwerking zal resultaat opleveren. Wim Stouthart: “Het gaat om investeren in middelen maar vooral ook in mensen. Dat betekent enerzijds dat installateurs vroegtijdig moeten kunnen instappen in bouwteams, zodat zij met kennis van zaken een maximale bijdrage kunnen leveren aan een optimaal resultaat. Met kennis van zaken dus en dat houdt in dat installateurs bijgeschoold dan wel opgeleid moeten worden. Laat onverlet dat wij nog wel wat mensen kunnen gebruiken, want het gebrek aan installatietechnische vakmensen is er natuurlijk nog steeds.” Jaap de Knegt valt hem bij. “Onlangs is er een Green Deal decentrale duurzame koude- en warmtetechnieken gesloten. Een afspraak tussen de overheid, DPHA en collega-branches waarin met elkaar is afgesproken dat de komende vijf jaar 6.000 monteurs worden opgeleid voor het plaatsen en onderhouden van warmtepompen. Een goed voorbeeld van samen aan de slag.”


Reacties

P.Tamerus

24 november 2018 om 19.49 uur

Een hoop BLA BLA en Engelstalige namen en uitdrukkingen . HEEEEL weinig praktische uitleg waar consumenten , let wel LEKEN iets aan zouden kunnen hebben. Ontzettend veel consumenten , eigenaren van woningen ( in appartement complexen , in binnenstad panden met horizontaal eigendom) etc waar helemaal geen warmtepomp geplaatst kan worden ( i.v.m. de buitenunits) krijgen alternatieven aangeboden. Zoveel eigenaren van woningen die echt de geld middelen niet hebben om maatregelen te nemen en die zeker NIET een lening willen en kunnen bekostigen.) Dus allemaal BLA BLA BLA.

B.Kruis

1 november 2018 om 14.20 uur

Samenwerken en verduurzamen, een mooi product wat hier bij aansluit is de Upfall Shower. Een douche met 80% besparing op energie en water! Met Epc normering en Kiwa. Het gaat vaak alleen over warmtepompen tegenwoordig. Maar in combinatie is er nog een hogere besparing mogelijk met een hoger comfort .

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement