Beroepslongziekten verantwoordelijk voor 2000 doden per jaar

Geplaatst op 30 november 2016 door Redactie

Uit de recent door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) gepubliceerde cijfers over beroepsziekten in Nederland blijkt dat er jaarlijks 2000 mensen overlijden als gevolg van beroepslongziekten. Samen met slachtoffers van beroepslongziekten overhandigden de Long Alliantie Nederland en het Longfonds op 29 november 2016 een petitie in de Tweede Kamer. Zij pleiten voor een integrale preventieve aanpak om longziekten veroorzaakt door werken met stoffen te voorkomen. Meerdere politieke partijen reageerden positief op het initiatief en hebben aangegeven dit onderwerp op de politieke agenda te gaan zetten.

Quotes politieke partijen

Grace Tanamal – Tweede kamerlid PvdA: “Meer inzet is nodig op voorlichting, technische innovaties en preventief onderzoek bij werknemers die werken met stoffen of (ander) zwaar werk hebben, zodat beginnende gezondheidsschade sneller wordt herkend.”

Paul Ulenbelt – Tweede kamerlid SP: “Er is een systematische aanpak van beroepsziekten nodig. […] Net als bij verkeersongevallen moeten we bij beroepsziekten veel beter weten wat er goed gaat en wat er fout gaat, zodat we regels kunnen opstellen die het ontstaan van beroepsziektes voorkomen.”

Pieter Heerma – Tweede kamerlid CDA: “Het zou goed zijn als er in het beroepsonderwijs meer aandacht wordt gegeven aan het werken met gevaarlijke stoffen, zodat leerlingen zich al vroeg bewust zijn van de mogelijke risico’s.”

Reinette Klever – Tweede kamerlid PVV: “Eigenlijk mag het helemaal niet voorkomen dat iemand permanent ziek wordt door het werk dat hij verricht. De PVV wil beroepsziekten dan ook zoveel mogelijk uitbannen.”

Henk Krol – Tweede kamerlid 50PLUS: “50PLUS wil dat er voldoende aandacht is en blijft voor mensen met beroepsziekten. […] Er is meer aandacht nodig voor gezond werken: op scholen, op de werkvloer en in de gezondheidszorg.”

Nederland wereldkampioen gezond werken

De Long Alliantie Nederland en het Longfonds willen dat beroepslongziekten voorkomen worden door een integrale preventieve aanpak met onder andere:
• goede voorlichting aan werkgevers én werknemers over de risico’s van blootstelling en concrete informatie over hoe je gezond kunt werken;
• systematische screening van werknemers die met stoffen werken om beginnende klachten vroegtijdig op te sporen;
• voorlichting en juiste werkmethoden in beroepsopleidingen;
• meer aandacht in de gezondheidszorg voor beroepsziekten;
• meer (cijfermatig)inzicht, zodat we sneller leren en misstanden kunnen voorkomen.

Ademnood – Longziekten als gevolg van werk

In het boek ‘Ademnood – Longziekten als gevolg van werk’ dat aan de Tweede Kamer is aangeboden, komen 7 slachtoffers van longziekten als gevolg van werk aan het woord. Vijf politieke partijen geven hun visie over beroeps(long)ziekten. Ademnood is online beschikbaar via www.longalliantie.nl/ademnood.

Hendrien Witte - directeur Longfonds patiëntenvereniging: “In onze achterban komen we nog steeds mensen tegen die door hun werk elke dag benauwd zijn. Dit heeft veel invloed op hun leven en grote gevolgen. Zoals bijvoorbeeld bij Kees, hij kan niet meer werken en daardoor zijn huis niet meer betalen. Het Longfonds zet zich in om beroepslongziektes te voorkomen.”

Webinar: ‘Gezond werken met (gevaarlijke) stoffen’

Op woensdag 8 december is er een gratis webinar over beroepslongziekten en stofvrij werken. Een longarts en arbeidshygiënist gaan in op de risico’s en maatregelen. Een slachtoffer van een beroepslongziekte en zijn werkgever vertellen over hoe zij omgaan met de beperkingen. Meer informatie: http://www.gezondenveiligwerkt.nl/webinar-gezond-werken-met-gevaarlijke-stoffen.