Belang van data voor energieverbruik in gebouwen

Geplaatst op 29 december 2017 door Redactie

De voordelen van Big Data en het Internet of Things (IoT) worden regelmatig gekoppeld aan het besparen van energie en benodigd onderhoud. Dan is het toch wel handig te weten, hoe je de voordelen kunt realiseren. Die kennis heb je van zowel eindgebruikers als technologieleveranciers nodig. Installateurs en System Integrators hebben de uitdaging die kennis te koppelen.

Binnen de brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering worden door het jaar heen sessies met verschillende andere verenigingen georganiseerd. Het thema Internet of Things gaat die bijeenkomsten meer en meer domineren, omdat de eigenaren van en technici in diverse soorten gebouwen up-to-date willen zijn en vooral wensen te weten hoe je het moet realiseren.

Tijdens de jaarlijkse Nationale Conferentie Gebouw Automatisering waren er ook meerdere sprekers die in gingen op Big Data en Internet of Things. Zo haalde Jan Klein Goldewijk van Essent aan hoe gebouwen en installaties SMART gemaakt kunnen worden binnen de mogelijkheden van huurders. Essent wil zowel CO2 reductie als een betere beleving voor de gebruikers bereiken. Een secundair doel is het verlagen van de kosten.

Door de connectiviteit tussen diverse technische onderdelen in een gebouw, is het ook gewoon mogelijk met softwarematige verbeteringen. Michel Tap gaf in zijn presentatie aan hoe de software van Cloud Energy Optimizer beschikbare energiebronnen efficiënt kan inzetten en rekening houdt met de omstandigheden.

Voor goede IoT applicaties is het gewenst dat signalen integer zijn, de communicatie foutloos verloopt, de data analyses correct aansluiten op bedrijfsprocessen en dat de toepassing goed geïntegreerd wordt. Hans Abbink van Almende ging er op in dat een gebouw zelf organiserend wordt.

De onderdelen in het gebouw zoals apparaten, lichten, deuren en verwarming gaan met elkaar communiceren. Het gebouw gaat dankzij die communicerende onderdelen waarnemen (mensen, temperatuur, licht en geluid). Dan ontstaat een zelf lerend proces. Dergelijke IoT applicaties vragen om deskundigheid bij het aanbieden en organiseren, want dat is niet meer uit te besteden aan één partij. Voor installateurs ligt de toegevoegde waarde in de kennis van de kwaliteiten in de toeleverende keten.

Patrick Wolfs van Dell EMC ging tijdens de conferentie er op in hoe je de brug kan slaan tussen Informatie- en Operationele Technologie. Het ecosysteem van partners, system integrators, hardware en software inclusief platformen, security, netwerk en big data analytics wordt door hun actief ingezet.

Parallel werd daarom ook een masterclass georganiseerd voor eigenaren van gebouwen en leden van de branche Gebouw Automatisering (Regel Partners en Celsius Benelux) met als basisvraag: hoe kan je meerwaarde van data uit het gebouw halen? Er liggen kansen voor ons en die worden vooral omgezet in mogelijkheden door goede contacten en samenwerking in de keten.

In 2018 organiseert de brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering bijeenkomsten met gebouweigenaren (VGME), podiumtechnici (VPT) en toepassers van technologie in de gezondheidszorg (NVTG). Deze bijeenkomsten staan open voor leden van die verenigingen en de branche Gebouw Automatisering. Als u ter introductie bij een dergelijke bijeenkomst aanwezig wenst te zijn, dan kunt u zich melden bij Tuĝçe Őzyurt (tugze.ozyurt@fhi.nl).

Reageren

Vul uw gegevens in en uw naam en reactie zullen worden getoond.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement