Duurzaamheid steeds belangrijker op woningmarkt

Geplaatst op 05 juli 2021 door Redactie

Onderzoek naar effecten duurzaamheidsmaatregelen

Met een enquête onder NVM-leden heeft Motivaction de effecten onderzocht van duurzaamheidsmaatregelen op de verkoopbaarheid van een woning. Dit op verzoek van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM). Uit de enquête blijkt dat duurzaamheid een grotere rol op de woningmarkt speelt dan vijf jaar geleden. De makelaars geven unaniem aan dat duurzaamheid in belang gaat winnen en ca. 80% van de makelaars vindt dat een verduurzaamde woning bijdraagt aan de verkoopbaarheid. Kopers vinden isolatie en HR++ glas het meest belangrijk. Zonnepalen en vloerverwarming volgen daarna.


Het merendeel van de makelaars vindt dat verduurzaming een positief effect heeft op de verkoopbaarheid van een woning (79%), Dat geldt ook voor de verkoopprijs waar 77% van de makelaars aangeeft een positief effect te zien. Een minder duurzaam huis is in de toekomst steeds moeilijker verkoopbaar, zegt 44%. Makelaars bevestigen dat potentiële kopers met name isolatie en zonnepanelen belangrijk vinden bij de aanschaf van een nieuwe woning. Ook ervaren zij dat deze duurzaamheidskenmerken positief uitwerken op de verkoopprijs en de verkoopsnelheid. De meeste makelaars geven aan geen gunstig effect te zien van een energielabel op de verkoopsnelheid. Wel gebruiken ze de duurzaamheidskenmerken van een woning om deze aan te prijzen.
Olof van der Gaag, directeur van de NVDE is blij met de uitkomsten van het onderzoek. “Makelaars geven duidelijk aan dat verduurzaming nu veel meer speelt dan vijf jaar geleden en dat zij verwachten dat die trend de komende jaren doorzet. Dit is goed nieuws voor woningeigenaren die verduurzamen: naast een lagere energierekening en een comfortabeler huis krijg je er ook een beter verkoopbaar huis voor terug. Dit onderzoek onder makelaars is een positief signaal voor iedereen die nu bezig is met de energietransitie in de gebouwde omgeving”.

Stad en platteland

Duurzaamheid lijkt meer te leven in de landelijke gebieden dan in de stad. Zo zien makelaars die actief zijn in de landelijke gebieden verduurzaming vaker bijdragen aan de verkoopbaarheid en de verkoopprijs van een woning. Makelaars uit de stedelijke gebieden zien dit positieve effect minder vaak. Ook bespreken makelaars die actief zijn in de landelijke gebieden het effect van verduurzaming op de toekomstige verkoopwaarde van een woning vaker met hun klant. Dit onderwerp komt bij de stedelijk actieve makelaars minder aanbod.

Kennis en beleid

Veel makelaars geven aan dat zij voldoende kennis en kunde hebben over alle aspecten van verduurzaming en de energietransitie. Toch ligt daar nog wel ruimte voor verdere verdieping. Lana Gerssen, voorzitter van de NVM Vakgroep Wonen en lid van het Algemeen Bestuur bevestigt dit: “We zien dat regelgeving en regelingen, subsidies en financieringsmogelijkheden ieder jaar weer wijzigen. Het gaat continu op en neer en het blijkt dan ook een hele opgave om op alle vlakken bij te blijven. Een wat langjariger en consistenter beleid hierop zou ik dan ook toejuichen. Zowel voor de professionals als uiteraard voor de consument geeft dat een duidelijker handelingsperspectief dat ten goede komt aan de verduurzaming en dus aan de kwaliteit van wonen”.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek dat is uitgevoerd door Motivaction is meegewerkt door 565 NVM-makelaars van de vakgroep wonen.

Over de NVDE:
De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten bij meer dan 6000 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim €41 miljard en meer dan 250.000 werknemers. Lees meer


Reacties

Henk Faber

6 juli 2021 om 14.09 uur

Bijgeplaatste foto smeekt om herstel van het fenomeen 'Schoonheidscommissie'. Wat hier getoond wordt lijkt te gruwelijk voor woorden; als je duurzaamheid wilt promoten, zorg dan vooral dat het goede aanzien geborgd en liever nog verbeterd wordt. Dit beeld maakt duidelijk dat er gemeentes zijn die PV-panelen niet zondermeer op iedere locatie toestaan; zeker niet als hun aanzicht bepalend is/wordt voor een dorpsgezicht of skyline. Maakt goed, beter en duurzaam(er), maar houd het wel mooi(er)!

Reageren

Vul uw gegevens in en uw naam en reactie zullen worden getoond.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement