Arbeidsmarktuitdagingen domineren onderhandelingen CAO Metaal & Techniek

Geplaatst op 19 februari 2024 door Redactie

In de eerste ronde van de cao-onderhandelingen voor de sectoren Metaal & Techniek hebben werkgevers, vertegenwoordigd door de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT), de toenemende onzekerheden benadrukt waarmee bedrijven te maken hebben. Ron Follon, werkgeversonderhandelaar bij FWT, wijst op diverse factoren, zoals netcongestie, stikstofproblematiek en wereldwijde conflicten, die een rem zetten op de economische groei.

Follon benadrukt dat orderportefeuilles gemiddeld afnemen en kosten stijgen, wat de bedrijfsresultaten drukt. In de werkgeversvoorstellen zijn arbeidsmarktuitdagingen een cruciaal onderwerp. De vergrijzing van werknemers vraagt om aandacht voor gezondheid en productiviteit op latere leeftijd, terwijl solidariteit tussen generaties in de cao's wordt benadrukt.
Sociale innovatie en maatwerk zijn ook belangrijke gesprekspunten. Werkgevers pleiten voor meer ruimte op bedrijfsniveau om oplossingen te vinden, in plaats van starre regels die voor alle bedrijven gelden. Ze stellen voor om proeftuinen in te richten voor innovatie.

De vakbonden richten zich op koopkrachtherstel, het afschaffen van jeugdschalen en het behoud van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Deze voorstellen worden nader onderzocht voor de volgende overlegronde op 28 februari.
De FWT vertegenwoordigt werkgeversorganisaties zoals Techniek Nederland, Koninklijke Metaalunie en andere in de onderhandelingen.

Bron: FWT

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement