Allemaal tegelijk onder de douche

Geplaatst op 22 november 2022 door Redactie

Juiste evenwicht, volumestroom en temperatuur

Hotelgasten willen comfort, zeker met douchen. Dan moet er op elk moment voldoende warm water uit de kraan komen. Ook wanneer ze in de ochtend met z’n allen tegelijk de douchekraan opendraaien. De Multi-Fix inregelafsluiters van Kemper Nederland zorgen voor het juiste evenwicht en de juiste volumestroom en temperatuur. De gasten hebben geen idee van de techniek die hier achter zit. Zij ervaren gewoon de luxe van een warme, krachtige douche.

De inregelafsluiters van Kemper Nederland worden onder andere toegepast bij het nieuwe Bastion Hotel in Amersfoort, op bedrijventerrein de Wieken bij knooppunt Hoevelaken. In het 35e hotel van deze keten kunnen naar verwachting eind 2022 de eerste gasten overnachten. Het hotel heeft 138 kamers verdeeld over 7 verdiepingen.

Samenwerking

De inregelafsluiters worden geïnstalleerd door D&J Installatiebureau uit Weert. „We werken vaker met hen samen”, zegt Bernard Becking, account manager Kemper Nederland. „ Wij hebben op basis van hun ontwerp een complete offerteberekening gemaakt. D&J heeft deze overgenomen. We hebben al meerdere Bastion Hotels samen met D&J gemaakt met Kemperproducten, zoals in Haarlem, Geleen, Arnhem en Nijmegen en nu in Amersfoort.”

Genoeg flow

„We installeren bij dit Bastion Hotel loodgieterswerk, waaronder de drinkwaterinstallatie, riolering, hemelwaterinstallatie en het sanitair”, zegt Rob Hesen, voorman bij D&J installatiebureau Weert. „Kemper heeft hier 11 Multi-Fix inregelafsluiters geleverd, voor elke ringleiding één. Die zorgen voor een goede verdeling van het water. De hoofdleiding begint op de begane grond. Per strang loopt er een ringleiding over de zeven verdiepingen omhoog naar het dak en weer terug naar de begane grond.” „De inregelafsluiter zorgt dat er genoeg flow en temperatuur is bij de tappunten”, legt Becking uit.

„Kemper heeft hier 11 Multi-Fix inregelafsluiters geleverd, voor elke ringleiding één. Die zorgen voor een goede verdeling van het water.”

„Stel dat iedereen tegelijk onder de douche gaat, dan moeten ze allemaal warm water hebben met voldoende druk. Ze worden afgesteld op een vaste stand zodat dat de hele strang voldoende water heeft.” De inregelafsluiters worden behalve in hotels toegepast op plekken waar snel warm water nodig is, zoals zorginstellingen, ziekenhuizen, scholen en sportaccommodaties. „We werken graag met de Multi-Fix inregelafsluiters, want we vinden het een fijn product”, laat Hesen weten. „Voor ons is kwaliteit heel belangrijk. Dit is het vijfde Bastion Hotel waar we deze producten toepassen. Het installeren is ons inmiddels bekend. Alhoewel elk project anders is, blijft de basis op zich hetzelfde.”


Bescherming legionella

Voor de warmwatervoorziening staan er twee boilervaten op de begane grond en twee op de zevende verdieping. „De boilers staan afgesteld op 65 °C”, geeft Becking aan. „Het warme water gaat dus met 65 °C het gebouw in en komt er met 60 °C weer terug. Warmwaterinstallaties voor tapwater moeten tegen legionella beschermd worden. Hiervoor is het belangrijk om het water op de juiste temperatuur te houden. Daarom moet het water vanuit de boiler een temperatuur van 65 °C hebben. En in de hele installatie mag de temperatuur niet lager worden dan 60 °C. Warm water koelt af als er geen gebruik van gemaakt wordt. Daarom moet het circuleren om op de juiste temperatuur te blijven. Voor de goede werking van de warmtapwaterinstallatie is de hydraulische balans in het circulatiesysteem belangrijk. Een juiste dimensionering van het circulatiesysteem zorgt ervoor dat het warme tapwater overal in de installatie op temperatuur blijft. De warmwatercirculatievolumestroom moet de warmte kunnen transporteren die over het oppervlak van het leidingsysteem verloren gaat. Dat betekent dat een vereiste watertemperatuur alleen behouden wordt wanneer het beschreven hydraulische evenwicht op iedere plek in het circulatiesysteem gegarandeerd is.”

Berekening drukverschil

„In de berekening van het drukverschil moet in iedere circulatieleiding van de installatie het beschikbare drukverschil van de pomp, met inachtneming van kleinste binnendiameters en maximale snelheden, maximaal ‘verbruikt’ worden”, legt Becking uit. „Het in de drukverliesberekening overblijvende verschil tussen de beschikbare druk van de pomp en de berekende drukverliezen in de installatie moet opgeheven worden. Hiervoor kunnen statische of thermostatische regelafsluiters toegepast worden. Deze hydraulische balans in een circulatiesysteem is daarom de basisvoorwaarde voor een goede werking.”

Het juiste evenwicht

Voor het juiste evenwicht tussen de juiste volumestroom en het behoud van de juiste temperatuur op elke plek in de installatie is het toepassen van inregelafsluiters onvermijdelijk. „In het circulatiesysteem met inregelafsluiters kunnen meerdere thermostatische regelafsluiters ingebouwd zijn in de verschillende deelringen”, legt Becking uit.

„In de berekening van het drukverschil moet in iedere circulatieleiding van de installatie het beschikbare drukverschil van de pomp, met inachtneming van kleinste binnendiameters en maximale snelheden, maximaal ‘verbruikt’ worden.”

„Voor het in stand houden van de hydraulische balans is daarnaast een aanvullende statische inregelafsluiter nodig. Als de inregeling voor meerdere verdiepingen is, mag per circulatieleiding maar één regelafsluiter ingebouwd worden. Voor het in stand houden van de hydraulische balans mag alleen de eerste inregelafsluiter in de circulatieleiding een thermostatische regelafsluiter zijn.” De Kemper Multi-Fix-Plus inregelafsluiter maakt een handmatige instelling van de kleinste volumestromen mogelijk. Door de Kemper inregelafsluiters te combineren met de meetsensoren voor temperatuur en volumestroom kunnen installaties snel en effectief worden ingeregeld. De Kemper Multi-Fix-Plus is beschikbaar in de diameters DN15-DN50.

KIWA certificaat

De inregelafsluiters van Kemper beschikken over het Kiwa-certificaat. „Met dit certificaat is aantoonbaar dat ze voldoen aan de wet- en regelgeving voor drinkwater en warmtapwater”, aldus Becking. „We kunnen nu zowel de thermische als de statische inregelafsluiters voor drinkwater en warmtapwater aanbieden met de bewezen zekerheid van een Kiwa-test volgens de BRL-K602.”

Duurzaam

Het Bastion Hotel is een duurzaam gebouw dat goed geïsoleerd is en tevens voorzien is van warmtepompen en zonnecollectoren. „Door de isolatieschalen passen de inregelafsluiters ook helemaal binnen het duurzame concept”, laat Becking weten. Kemper Nederland levert een uitgebreid assortiment producten voor drinkwatersystemen.

„We kunnen nu zowel de thermische als de statische inregelafsluiters voor drinkwater en warmtapwater aanbieden met de bewezen zekerheid van een Kiwa-test volgens de BRL-K602.”

Het bedrijf is vanaf het begin betrokken bij de initiatieven 'Blue Responsibility' voor een verantwoorde omgang met water en metalen. Kemper werkt met 100 % recyclebare materialen en een eigen milieu- en energiemanagementsysteem dat regelmatig wordt gecertificeerd door erkende en onafhankelijke organisaties. „Op alle niveaus van de onderneming wordt met doelgerichte maatregelen voortdurend gewerkt aan de bescherming van ons milieu”, aldus Becking. „Dat omvat ook de introductie van nieuwe productiemethoden of -processen. Al in de ontwikkelingsfase worden mogelijk belastende effecten onderzocht en geëvalueerd.”

Tekst: Carla van der Meer

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement