Afschaffen warmtepompsubsidie brengt klimaatdoelstellingen in gevaar

Geplaatst op 01 december 2019 door Redactie

Nieuwbouwprojecten lopen vertraging op als de subsidie voor warmtepompen op 1 januari vervalt. Volgens ondernemersorganisatie Techniek Nederland zet minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de klimaatdoelstellingen op het spel met zijn aankondiging om de subsidie per 1 januari 2020 af te schaffen. Voorzitter Doekle Terpstra: "Je kunt een subsidieregeling niet over vijf weken schrappen. We hebben behoefte aan consistent beleid, niet aan spelregels die van de ene op de andere maand veranderen. Dit is jojobeleid waarvan consumenten, het bedrijfsleven en vooral het klimaat de dupe zijn."

Aardgasvrij

Veel installatiebedrijven zijn ongerust over de abrupte beëindiging van de subsidie. Als de subsidie wegvalt is het de vraag wie de extra kosten van nieuwbouwwoningen gaat betalen. Terpstra: ‘Projectontwikkelaars, woningcorporaties en huizenkopers gaan hierover met elkaar in discussie. Dat remt de productie van duurzame nieuwbouwwoningen, terwijl de vraag naar aardgasvrije nieuwbouw razendsnel toeneemt. Deze actie van minister Wiebes is onbegrijpelijk.’

1.000 tot 2.500 euro

De huidige Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor warmtepompen bedraagt per nieuwbouwwoning 1.000 tot 2.500 euro. De regeling zou gelden tot 1 januari 2021. Techniek Nederland vindt dat de overheid subsidieregelingen voor een langere periode moet vaststellen. "Als we de energietransitie extra vaart willen geven, moeten consumenten en het bedrijfsleven weten waar ze aan toe zijn", aldus Terpstra.

Ook geluidseis remt verduurzaming af

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kondigde afgelopen zomer strengere geluidseisen aan voor warmtepompen. Ook deze maatregel, die vanaf 1 juli 2020 van kracht wordt, remt volgens Techniek Nederland de snelle verduurzaming van woningen in ons land. Veel fabrikanten zijn niet in staat om op zo’n korte termijn warmtepompen te ontwikkelen die maximaal 40 decibel aan geluid produceren. Techniek Nederland riep de minister daarom op om de geluidseis te versoepelen of de overgangstermijn te verlengen.


Reacties

Wouter Jansen

3 december 2019 om 14.14 uur

Conform eerdere reacties is het natuurlijk onjuist dat klimaatdoelstellingen niet behaald kunnen worden door het wegvallen van subsidies. Veel belangrijker is het dat intern de gehele installatieketen er klantgericht samengewerkt wordt. Daar ontbreekt het nog aan getuige onderstaand verslagje. Wij hebben als `burgers` de beurs Energietechniek in Den Bosch bezocht. Wij wilden nagaan of er reeds hybride systemen bestaan om onze eigen bestaande vrijstaande woningen te verwarmen. Daar komt bij dat wij beroepsmatig in het recente verleden veel installatiebedrijven hebben ondersteund op het vlak van klantgericht ondernemerschap. Vandaar dat wij eveneens wilden toetsen in hoeverre leveranciers en installateurs samenwerken om hun klanten effectief voor te lichten en te begeleiden. Hieronder onze bevindingen: 1.Alle bezochte grote toeleveranciers konden de diverse bezoekers niet klip en klaar uitleggen of een hybride systeem een technisch haalbare en rendabele investering is. 2.Natuurlijk is de technische materie complex en variëren de individuele woonwensen sterk. Te gemakkelijk wordt verwezen naar de installateurs, die zich veelal ook niet met het nut van de toepassing bezig houden. 3.We praten natuurlijk over de klant- en gebruikswaarde van een verwarmingssysteem waar de meeste mensen (zelfs veel technici!) moeite mee hebben. Daar komt nog bij dat de waterzijdige kant altijd al een zorgenkindje was bij de installateurs. Een indringend punt van aandacht. 4.Sommige standhouders geven wel goede folders, maar het blijkt veel praktischer om als geïnteresseerde het internet te gebruiken. Daar kun je na enig zoekwerk de klant- en gebruikswaarde van een beoogd systeem achterhalen. 5.Tijdens duurzame voorlichtingsbijeenkomst blijken installateurs te schitteren door afwezigheid, waardoor belangrijke vragen niet beantwoord kunnen worden. 6. Kortom, de klantgericht samenwerken staat nog op een laag pitje. De conclusie is o.i. dat een goed gesprek op de locatie de beste oplossing is. Maar dan wel met een installateur die vanuit de behoefte van de klant/gebruiker kan en wil meedenken. Op basis van onze eigen ervaringen met de installatiebranche lijkt dit een cruciaal punt waar nog hard aan gewerkt moet worden. Maar het is alleszins de moeite waard gezien de lopende energietransitie. Zie eventueel ook www.samenondernemen.nl

Rob Harms

3 december 2019 om 13.20 uur

Dat de heer Wiebes zwalkt is al jaren bekend. ( ook als wethouder in Amsterdam) Wij als ondernemers en consumenten worden daar niet gelukkig van. Maar zo langzamerhand moeten we wel zonder subsidies de ‘zaak’ kunnen doen. Dus als warmtepomp leverancier zie ik geen probleem als we onze eigen broek moeten ophouden. Zorg er voor dat je je klanten kwaliteit en service biedt. Dan komt de rest vanzelf. Op onze overheid reken ik al lang niet meer. En dat hoeft ook niet als je de stilste én beste warmtepomp leveren kan.

Henk

3 december 2019 om 07.55 uur

Afgezien van het feit dat ik vind dat maatregelen wel duidelijk moeten zijn, vond ik het ook zeer vreemd dat er subsidie wordt verstrekt op toepassingen die verplicht zijn. Ik krijg toch ook geen bonus als ik mijn autogordels om heb? Dat schijntje op het totaalbedrag op een nieuwbouwwoning stelt ook niet veel voor. Dit bedrag kun je beter aanwende voor de bestaande bouw. Er zijn al heel wat fabrikanten die aan de nieuwe geluidsnorm voldoen, dat scheidt het kaf van het koren. Goedkope warmtepompen maken nu eenmaal meer herrie. Ja de transitie zal heel wat inspanning en geld kosten, we moeten ons niet laten ontmoedigen, het is voor een goed doel!

Henk

3 december 2019 om 05.12 uur

Dat is wel even schrikken natuurlijk voor de installatiebranche. Het feestje dat gevierd is na de succesvolle lobby, die geleid heeft tot het klimaatakkoord, is blijkbaar afgelopen. Want nu moeten er spijkers met koppen worden geslagen. We gaan "van gas los"! Er zijn nog een paar details, maar dat mag geen probleem zijn. Maak de warmtepomp gewoon geluidsarm < 40 dB(A) en zorg er gewoon voor dat alle huizen lekker warm worden met alleen een warmtepomp, dus zonder hybride - of H2 toevoeging, want anders hebben we alsnog gasleidingen nodig. Regel gewoon dat er ook op windstille - en zon-arme dagen voldoende elektriciteit wordt aangevoerd uit de buitenlanden die nog niet zo hoog ontwikkeld zijn als wij. Zorg ervoor dat er flexibele, digitale, decentrale elektriciteitsnetwerken komen, met een hoogwaardig, kleinschalig "forecast"-algoritme. Ruim de gigantische berg rommel op die er vrijkomt bij het "verduurzamen" van de bestaande gebouwen, want je moet eerst heel veel afbreken voordat je nieuwe oplossingen kan installeren. Zorg dat alle zonnepanelen en windmolens aan het einde van hun levenscyclus, over pakweg 25 jaar, worden vervangen door nieuwe exemplaren, of zet een paar thoriumcentrales in Zeeland. En regel nog even dat er nu eindelijk ook eens een keer grootschalig elektrische energie kan worden opgeslagen, want dat gepruts met Li-Ion batterijtjes heeft nu wel lang genoeg geduurd. En dan is het devies: ruim baan voor de warmtepomp. En, last but not least, een goed product verkoopt ook zonder subsidie. Mag geen probleem zijn, want we zijn toch een innovatief land? Ruim baan voor Nederland, gidsland voor Europa en de rest van de wereld. Moet kunnen! Of ben ik misschien nog een detail vergeten? De kosten misschien? Kom op zeg, waar praten we over; een ideaal mag geld kosten.

Reageren

Vul uw gegevens in en uw naam en reactie zullen worden getoond.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement