Advies bij veilig en efficiënt gebruik van industriële gasinstallaties

Geplaatst op 18 mei 2023 door Redactie

Industriële gasinstallaties moeten aantoonbaar voldoen aan diverse functionele, milieu- en veiligheidseisen. Aangezien het veelal gaat om complexe installaties is kennis van veiligheid, ATEX, gastechniek, inspectietechniek en (inter)nationale regelgeving noodzakelijk. Kiwa’s experts beschikken over deze competenties om u advies te kunnen geven bij een veilig en efficiënt gebruik van uw installatie.

Deze adviezen hebben betrekking op alle levensfases van het systeem en lopen uiteen van een
risico-inventarisatie bij ontwerp, toetsen van een ontwerpbeoordeling bij realisatie, tot het uitvoeren van een inspectie voor ingebruikname of advies bij te hanteren onderhouds-, inspectiecriteria en -frequenties. Ook voor het bepalen van de restlevensduur bij een bestaande installatie kunt u ons inschakelen.

U krijgt daarbij antwoord op de volgende vragen:

• Aan welke regelgeving moet mijn installatie voldoen?
• Is het ontwerp van mijn installatie efficiënt en veilig?
• Functioneert mijn installatie efficiënt en veilig?
• Welke inspectie- en onderhoudsactiviteiten moeten er worden uitgevoerd aan mijn installatie?

Aan de hand van een ontwerpbeoordeling en het functioneel testen van de installatie kunnen wij voor u vaststellen of een installatie veilig kan functioneren. Met ons rapport kunt u aantonen te voldoen aan de geldende veiligheidseisen.

Bij een verplichte inspectie in het kader van de Wet Milieubeheer kunnen wij u adviseren over:

• De ontwerpbeoordeling;
• Controles door inspectiebedrijven;
• Het bepalen van onderhouds- en inspectiecriteria;
• Het bepalen van onderhouds- en inspectiefrequentie;
• Een second opinion van uitgevoerde inspecties.

Kiwa is gespecialiseerd in de efficiëntie en veiligheid van gasverbrandingsinstallaties. De huidige regelgeving op het gebied van industriële gasinstallaties is mede tot stand gekomen door de inzet en expertise van onze medewerkers. Als het gaat om de veiligheid van gasinstallaties zijn wij onder meer betrokken bij:

• Ondersteuning bij de totstandkoming van regelgeving in nationale en internationale
normcommissies;
• Advies over de toepassing en de interpretatie van de regelgeving;
• Onderzoek naar de oorzaak van incidenten.

Kortom voor al uw vragen over uw gasinstallatie treden wij op als sparringspartner of kunnen wij u ondersteunen met onderzoek, advies of een klantspecifieke training.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement