Aansluitplicht op aardgas vervalt

Geplaatst op 25 april 2018 door Redactie

De Eerste Kamer heeft de Wet Voortgang Energietransitie (VET) aangenomen. Daarmee vervalt de plicht om nieuwbouw aan te sluiten op aardgas. De Wet VET is een wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. De wijziging moet Nederland helpen om te schakelen naar een duurzaam energiesysteem.

De wet biedt extra ruimte voor experimenten en innovaties. Daarvoor is er een duidelijkere rolafbakening tussen netbeheerders, netwerkbedrijven en marktpartijen. Daarnaast is het niet meer verplicht om nieuwbouw aan te sluiten op het aardgas. De Tweede Kamer stelde bijna unaniem voor om deze gasaansluitplicht te laten vervallen.

Nieuwe tender voor ‘gasloze’ innovaties

De Wet VET past in de ontwikkeling om de gebouwde omgeving los te koppelen van het aardgas. Ook bij bestaande wijken, woningen en gebouwen is dit nodig. Hiervoor is de innovatietender ‘Kortetermijninnovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen’ geopend.

De tender nodigt bedrijven uit nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en toe te passen. De innovaties moeten de transitie versnellen, versoepelen en minder kostbaar maken.

Subsidie aanvragen? Laat u informeren

De periode om een kwalitatief goede aanvraag in te dienen voor de innovatietender is kort. De tender sluit op 11 september 2018 om 17.00 uur. Om aanvragers op weg te helpen start eind mei een serie van 4 identieke bijeenkomsten verspreid over het land.

U krijgt informatie over de tender, advies op maat en u ontmoet mogelijke projectpartners. Ook hoort u hoe u uw subsidieaanvraag het beste kunt voorbereiden. Waar moet een goed projectplan aan voldoen? Hoe stelt u een consortium van partners samen?

Bron: RVO

Reageren

Vul uw gegevens in en uw naam en reactie zullen worden getoond.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement