Aanscherping geluidseis voor buitenunits van warmtepompen uitgesteld

Geplaatst op 04 januari 2021 door Redactie

De aanscherping van de geluidseis voor buitenunits van warmtepompen en airco’s is uitgesteld tot 1 april 2021. De nieuwe eisen zouden op 1 januari 2021 ingaan gelijktijdig met Bijna Energieneutrale Nieuwbouw (BENG). De bouw- en installatiesector krijgt hiermee meer tijd om aan de nieuwe geluidseisen te voldoen.

De nieuwe wettelijke geluidsnormen staan in het Bouwbesluit 2012. Ze hebben betrekking op de buiten-units van lucht-waterwarmtepompen, lucht-luchtwarmtepompen en airco’s. De scherpere geluidseis houdt in dat de buiten-unit overdag 45 dB aan geluid mag produceren. In de avond en ’s nachts mag het geluid niet harder zijn dan 40 dB. Heeft een buitenunit geen stille stand, dan geldt zowel overdag als ’s nachts het maximale geluidniveau van 40 dB. Voor buiten-units die vanaf 1 april in de bestaande bouw worden geplaatst, gelden dezelfde eisen.

BENG-eisen wél vanaf 1 januari van kracht

Vanaf 1 januari moeten vergunningaanvragen voor woningbouw en utiliteit voldoen aan de nieuwe eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Deze nieuwe bouwregels stellen eisen aan het isolatieniveau, het fossiele energiegebruik en aan de opwek van duurzame energie.

Energieprestatie eisen

De energieprestatie bij BENG wordt bepaald aan de hand van drie eisen:

  • De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr).
  • Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr).
  • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Deze eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD). De BENG-eisen vervangen hiermee de huidige energieprestatie coëfficiënt (EPC). Of een gebouw voldoet aan de BENG-eisen wordt berekend met de NTA 8800.

TOjuli

Nieuwe woningen kunnen als gevolg van de goede isolatie in de zomer erg warm worden. Om oververhitting te voorkomen wordt -gelijktijdig met de nieuwe BENG-normen- de TOjuli ingevoerd. Deze grootheid geeft een indicatie van het risico op temperatuuroverschrijding. Bepaling vindt plaats aan de hand van de berekende koelbehoefte over de maand juli volgens de NTA 8800. TOjuli moet voorkomen dat koeling nodig is die veel (fossiele) energie verbruikt.

Bron: Techniek Nederland

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement