Aanleg warmteleiding voor duurzame warmte 120.000 woningen van start

Geplaatst op 08 november 2021 door Redactie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Gasunie hebben vandaag het definitieve investeringsbesluit genomen voor de aanleg van een warmteleiding van de Rotterdamse haven naar Den Haag. Eneco zal als eerste warmtebedrijf warmte afnemen uit dit transportnet en leveren aan woningen in Den Haag. Met de aanleg van de ondergrondse leiding komt restwarmte van bedrijven uit de haven beschikbaar voor maximaal 120.000 woningen en andere gebouwen in de provincie Zuid-Holland. Dat levert een CO2-reductie op van zo’n 0,18 megaton per jaar. De aanleg van het WarmtelinQ-project door Gasunie zal naar verwachting in 2025 afgerond zijn.


Dilan Yeşilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat: "Dit ingewikkelde project kent een lange voorgeschiedenis met veel voorbereidingswerk en samenwerkingspartners. Dat we nu overgaan van bedenken naar doen is echt een mijlpaal. Met deze warmteleiding kunnen op termijn maximaal 120.000 woningen worden voorzien van restwarme die anders ongebruikt zou blijven. Daarmee maken we in één klap een grote en toekomstbestendige verduurzamingsslag in de regio Zuid-Holland."

Bestaande en nieuwe warmtenetten

WarmtelinQ wordt een open transportleiding waar meerdere afnemers, zoals energieleveranciers, en (duurzame) warmtebronnen op aan kunnen sluiten. Eneco tekende als eerste een transportovereenkomst met Gasunie en zal via het bestaande warmtenet in Den Haag warmte leveren aan huizen en andere gebouwen. Het warmtetransportnet biedt voldoende capaciteit om op termijn meer woningen, bedrijven en glastuinbouw langs het tracé van Rotterdam naar Den Haag van warmte te voorzien.

Warmte uit Rotterdamse haven

De restwarmte is afkomstig van bedrijven rond de Rotterdamse haven die vrijkomt bij (industriële) processen en anders ongebruikt wordt afgevoerd. Door deze restwarmte te gebruiken voor het verwarmen van gebouwen en glastuinbouw hoeft er minder warmte met aardgas geproduceerd te worden. In de toekomst kunnen naast de inzet van restwarmte ook andere (hernieuwbare) warmtebronnen zoals geothermie aangesloten worden.

Ulco Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van Gasunie: "WarmtelinQ is een primeur in ons new energy-portfolio. Het gebruik van duurzame restwarmte betekent een forste besparing van aardgas. Dat past binnen de ambitie van Gasunie om nieuwe vormen van energie aan te boren."

Verlengd tracé naar Leiden

Gasunie onderzoekt samen met de provincie Zuid-Holland en het ministerie van EZK of een aftakking van het tracé van Rijkswijk naar Leiden mogelijk is. Daarmee zouden onder meer de warmtenetten in de regio Leiden, en daarmee 50.000 woningen van duurzame warmte kunnen worden voorzien. Daarnaast zijn door Gasunie de mogelijkheden voor verdere uitrol verkent in een integraal ontwerp waarmee het aantal woningen dat verduurzaamt kan worden substantieel toe kan nemen.

Het kabinet kondigde met Prinsjesdag aan extra middelen beschikbaar te stellen voor energie-infrastructuurprojecten die belangrijk zijn voor de klimaat- en energietransitie, waaronder het WarmtelinQ-project.

 Bron: Rijksoverheid


Reacties

Ad van Dortmont

16 november 2021 om 10.46 uur

Weer een bizarre besteding (en artikel) van door burgers betaald belastinggeld. Ongelooflijk hoe onze staatssecretaris Delin Yesilgöz-Zegerius op verkeerde sporen wordt gezet en daar met passie over spreekt. Begrijpt ze wat ze zegt, kan burger dit soort verwarming betalen (want Gasunie berekend extreem hoge graaf- en installatie kosten gewoon door)? Waarom nu al elektrisch rijden terwijl verwarmen/koelen gebouwen grootste klimaatprobleem is en je met fossielvrije diesel momenteel meer uitstoot bespaart dan met grijs elektrisch rijden (Yesilgöz noemde op Dag van Klimaatakkoord in 1 kwartier 3x elektrisch rijden). We moeten geen warmtenetten of waterstof voor woningen willen. Onnodig duur, maar goed voor inkomsten van overheid en netwerkbedrijven, en duurt veel te lang voordat aangelegd. En warmtenetten niet nodig omdat alle gebouwen energieneutraal en bijna zelfvoorzienend kunnen worden met bijv. PVT-zonpanelenbron met warmtepomp. Daardoor minder heen en weer transport met electriciteit (op netten die vastlopen). Maar energieneutrale en bijna zelfvoorzienende gebouwen vindt overheid niet leuk want dan krijgen ze minder van ieders stroomverbruik (42% van je stroomkosten). Die restwarmte van industrie kan op industrieterreinen zelf worden benut. Boveniden neemt die af in de toekomst omdat we allerlei producten anders of niet meer gaan produceren. Mocht er tegen die tijd nog warmte over zijn, dan kan alsnog een warmtenet worden aangelegd, maar eerst gebouwen meer energieneutraal en vooral zelfvoorzienend maken met PVT-zonpanelenbron en warmtepomp. Gemeente Utrecht heeft bijvoorbeeld als eis bij nieuwbouw dat die warmte/koelte en stroomleverend is naar omgeving (vaak oude gebouwen waar het lstig is om zelf voldoende op te wekken). >>>> Zie project Ronduit en Installatie-journalisten, schrijf daar aub uitgebried over! >>>> Publiceer aub over #PlanDuurzaamSociaalNL! Combineer aub met 30 jaar ervaring en let beter op #efficiency van gasloze #verwarmkoelinstallaties. Niet afwentelen op #zonstroomakkers, want grond is nodig voor #voedsel en #bouwstoffen uit Nederland. Na wetenschappelijk onderzoek stelt BCRG efficiency vast. Verwarmen/koelen gebouwen 40% probleem, industrie 30%, intensieve landbouw 15%, vervoer 7% (PBL, 2017). #PVTzonpanelenbron vr warmtepomp op gebouwen is beste vr energietransitie, met behoud grond vr #duurzaamvoedsel vu locale boeren. En vr behoud grond vr nieuwe houtsnipper-bossen waarmee samen met snippers die nu uit natuur in biomassacentrales worden verbrand, 600.000 #houtsnipperwoningen bouwen. PVT levert stroom en warmte/koelte. Warmte/koelte via radiateuren uit #buitenlucht. Ook #indonker, winter, zonder ventilator. PVT verbruikt #2xminderstroom dan #dewarmtepomp met #ventilatorluchtbron en #PVzonpanelen. Dus #2xminderzonstroomakkers en windmolens nodig. PVT vr gemiddelde woning na 15 jaar #Eneutraal verwarmen €3000 #goedkoper dan "de" combi. Bij stroomoverschot naar warmtetank #Zelfvoorzienend. #Onderzoek, #beleidsadvies en #consumentstappen in https://www.linkedin.com/pulse/stemwijzer-stop-pv-zonpanelen-en-promoot-voor-stroom-ad

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement