5 februari 2020: startschot De Limburgse Contest

Geplaatst op 04 februari 2020 door Redactie

Het Platform Ketensamenwerking Zuid voor professionals in de Limburgse bouwsector start met een unieke wedstrijd: De Limburgse Contest: het perfecte plaatje. Multidisciplinaire teams van professionals - aangevuld met studenten - gaan gedurende 2020 innovatieve oplossingen ontwikkelen voor de verduurzaming en energietransitie van Limburgse woonwijken en gebouwen. Oplossingen die haalbaar en schaalbaar zijn en die kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak. Het platform ziet zich als de verbinder bij uitstek om alle partijen – van overheid tot onderwijs, van architect tot uitvoerder – bij elkaar te brengen zodat echte samenwerking ontstaat.

Op 5 februari zal tijdens een startbijeenkomst op de locatie van Green Park Venlo onder leiding van dagvoorzitter Kirsten Paulus de koers voor de contest uitgezet worden.

Dat gebeurt met alle betrokken partijen: gemeenten, teams en jury. Uiteraard is het ook bestuur van het platform aanwezig. Het doel is een showcase voor innovatieve verduurzaming van de gebouwde omgeving te ontwikkelen waarbij samenwerking tussen alle betrokken partijen voorop staat. In de visie van het platform kan immers alleen door samen te werken de enorme opgave- aardgasvrij, nul op de meter, energieleverend en CO2-reductie - met succes tegemoet getreden worden.

Tijdens deze startconferentie zullen de wethouders Marij Pollux (Venlo); Kim Schmitz (Sittard); Marcel Roelofs (Beesel); Charles Claessens (Heerlen); Johan Lalieu (Maasgouw) en Geert Gabriels (Weert) hun vraagstuk pitchen over de aanpak in bestaande wijken. Ook formeren we dan de teams die onder leiding van een teamcaptain de strijd zullen aangaan om tot de beste oplossing te komen. Daarnaast zullen studenten van mbo/hbo uitleggen hoe zij ingezet kunnen worden als onmisbare schakel in de keten van de energietransitie.

De teams bestaan straks uit deelnemers aan het platform uit overheid, bedrijfsleven, onderwijs en gemotiveerde studenten mbo en hbo. Gedurende het jaar gaan deze teams aan de slag om hun inspiraties en ambities om te zetten in een praktisch toepasbare innovatieve oplossing. Deze oplossing presenteren zij op 9 december aan een jury onder leiding van Frank Rozemeijer, NEVI professor purchasing and supply management. In de jury hebben zitting: Nurhan Abujidi (lector Smart Urban Redesign, Zuyd); Ruud Burlet (gedeputeerde, duurzaamheid, milieu en aanbestedingen); Erik van Engelen (directeur Techniek Nederland); Fries Heinis (directeur Bouwend Nederland); Lisje Schellen (programmamanager CIVIL en CIV Gebouwde Omgeving, Gilde).

De winnaars worden eind 2020 bekend gemaakt tijdens de slotbijeenkomst op 9 december.

Ook op 5 februari zullen ook spreken:

• Joram Snijders, senior policy officer ministerie BZK
• Claudia Reiner voorzitter Platform Ketensamenwerking Zuid
• Ruud Burlet, gedeputeerde duurzaamheid, milieu en aanbestedingen bij de provincie
Limburg

Extra feestelijk is dat Heel Holland Bakt-deelnemer Pauline Leenders haar heerlijke taarten komt aanbieden.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement