20 jaar Light + Building: „Connecting. Pioneering. Fascinating“

Geplaatst op 16 januari 2020 door Redactie

Fascinerend pionierswerk op het gebied van Licht en netwerk gekoppelde gebouwtechniek

In een team meer bereiken, als eerste nieuwe werelden ontdekken en nog eens de fascinatie van primeurs beleven. Licht en netwerk gekoppelde gebouwtechniek smeden visionaire banden. De Light + Building maakt ze zichtbaar – in 2020 voor de twintigste keer. 

Onder het motto „Connecting. Pioneering. Fascinating.“ viert de Light + Building niet alleen haar 20-jarig jubileum, maar ook een wereldwijde branche die in de lift zit. Want netwerk gekoppelde licht- en gebouwtechniek is de katalysator van de eenentwintigste eeuw. „Ze heeft het potentieel om efficiëntie, veiligheid, comfort en gezondheid voor het merendeel van de wereldbevolking te vrijwaren. Daarvan profiteren in het bijzonder pijlsnel groeiende stedelijke ruimtes. “, aldus Wolfgang Marzin, voorzitter van de bedrijfsleiding van de Messe Frankfurt.
De Light + Building zet daarom niet alleen de koppeling van intelligente gebouwsystemen in een netwerk, maar al evenzeer ook de invloed van een vernieuwend lichtdesign in de schijnwerpers. Concrete antwoorden op wereldwijde behoeften van groeiende markten geven van 8 tot en met 13 maart 2020 ook de Topthema’s van de wereldwijd toonaangevende jaarbeurs.

Overzicht van de topthema’s

Als hoofdthema trekt de „Dynamische digitalisering“ als een rode draad door alle topthema’s. Deze verwijzen in de categorieën „Connecting“, „Pioneering“ en „Fascinating“ naar de claim van de nu sinds twintig jaar bestaande Light + Building.
Zo maakt de wereldwijd toonaangevende jaarbeurs met „Progressief energiemanagement“ de deels wisselvallige rollen van energieproducenten en –afnemers tot onderwerp. Technisch geregeld kan dit met behulp van een uitgekiende gebouwautomatisering worden.
Bovendien weerspiegelt „Smart Urban“ het heden en de toekomst van een intelligente elektrische wijkinfrastructuur. Bovendien vereist de perspectieve toename van elektrische mobiliteit een stelselmatig efficiënte laadinfrastructuur.
„Progressieve elektrische laadinfrastructuur“ geeft dit complex binnen de Light + Building weer. Daarbij komt „Netwerk gekoppelde veiligheid“ als een bijkomend centraal desideratum van branche en gebruikers. Al de vier blokken zijn aan het topthema „Connecting“ toegewezen.

“20 jaar Light + Building: fascinerend pionierswerk op het gebied van licht en in een netwerk gekoppelde Gebouwtechniek.”


Daarnaast omvat het topthema „Pioneering“ toepassingsgebieden, die veel potentieel bieden, maar nog niet helemaal op de markt gesetteld zijn. Daarbij behoort „X as a Service“. Hierbij staat „X“ plaatsvervangend voor een directe dienst – bijvoorbeeld verlichting of veiligheid. Pionierswerk levert ook „prospectief onderhoud“ op. Ook het uitgekiende gebruik van sensoren en software kan het onderhoud van een elektrische gebouwinstallatie plaatsvinden, voordat de efficiëntie daarvan beperkt wordt of voordat er zich al helemaal fouten voordoen. De „Digitale tweeling – BIM“ wordt niet alleen thematisch een ambachtoverkoepelende interface van alle met de systeemintegratie belaste spelers.

Met design wordt vandaag de dag niet exclusief de gedaante van de lamp bedoeld. Al even belangrijk zijn de technische kenmerken daarvan – en met name ook de connectiviteit. Het topthema „Fascinating“ plaatst op de Light + Building 2020 essentiële attributen voor een vernieuwend licht- en lampdesign op de voorgrond. „Functionele esthetiek“ beschrijft een megatrend die met opzet van ornamenten afstand doet, maar zich in plaats daarvan op de in verschillende situaties bestaande behoefte aan licht concentreert. Ondertussen wekt „Klassieke authenticiteit“ als thema emoties, ook met betrekking tot diverse tijdperken. Een band tussen verleden en toekomst smeedt het complex „Historische opbloei“. Hierbij gaat het om hedendaagse citaten van archetypische designs uit het verleden. Moderne leef- en werkwijzen staan centraal onder de titel „Futuristische focus“. Het thema werpt het aangewezen licht op ontbijttafel of Co-Working kantoor – daarbij helpen flexibele verlichtingsconcepten.

“20 jaar Light + Building: „Connecting. Pioneering. Fascinating“

Gecompleteerd worden internationaal aanbod en topthema’s door het bekend omvangrijke kaderprogramma. Voor architecten, ontwerpers, handelaars, ambachtslui, industrie, ingenieurs, binnenhuisarchitecten of ontwikkelaars – die Light + Building houdt een specifiek aanbod voor elke groep vakbezoekers ter beschikking. In 2018 waren op de wereldwijd toonaangevende jaarbeurs voor licht en netwerk gekoppelde gebouwtechniek 2.719 exposanten en 220.864 bezoekers bijeengekomen om contacten te leggen en te onderhouden, met innovaties kennis te maken en perspectieven te bediscussiëren. In totaal 70 procent van het aanbod was afkomstig van het buitenland. En ook de vraag werd door 52 procent buitenlandse bezoekers vertegenwoordigd. Tot de meest vertegenwoordigde landen van bezoekers behoren – na Duitsland – China, Italië, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en België.

De Luminale

Voor een schitterend voorbeeld zorgt in het twintigste jaar van de Light + Building ook een openbaar toegankelijk lichtevent – de Luminale. Met ongeveer 250.000 bezoekers behoort deze tot de grootste events in de regio Rijn-Main. Opgericht werd de Luminale 2002 door de Messe Frankfurt. Sindsdien stimuleren zij en de Stad Frankfurt am Main in ruime mate het licht Spektakel. De Luminale is biënnale voor lichtkunst en stadsarchitectuur. Haar doel: aan het grensvlak van kunst, technologie en stadscultuur een impuls geven voor de positionering van de stad als aantrekkelijke locatie van de toekomst en „Creative hub“.

De Light + Building resp. Intersec Building is uitgesteld naar een nader te bepalen datum in september 2020!
Houd de website van Light + Building in de gaten voor meer informatie.

Tekst en foto’s: Messe Frankfurt GmbH

Reageren

Vul uw gegevens in en uw naam en reactie zullen worden getoond.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement