13 miljard euro beschikbaar voor duurzame projecten met SDE++

Geplaatst op 21 maart 2022 door Redactie

Vanaf 28 juni wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor dit jaar opengesteld. Door de hoge CO2-prijs en het extra budget dat het vorige kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd is een openstellingsbudget van € 13 miljard beschikbaar. De regeling wordt voor een aantal nieuwe categorieën opengesteld, waaronder waterstof gekoppeld aan een wind- of zonnepark.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie:

Ik ben blij dat er een fors budget beschikbaar is voor de opschaling van hernieuwbare energie en andere duurzame maatregelen. Dat is niet alleen nodig om sneller te verduurzamen en onze klimaatdoelen te halen. Maar ook om onze afhankelijkheid van de import van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk af te bouwen.

Hoger budget

Het budget van de SDE++ is fors hoger dan voorgaande jaren. Door de verwachting dat de Europese CO2-prijs (ETS) hoger uitvalt is er minder subsidie nodig dan verwacht voor eerder goedgekeurde projecten en is eenmalig € 2 miljard extra budget beschikbaar. Daarnaast heeft het kabinet tijdens Prinsjesdag 2021 besloten om extra budget vrij te maken waardoor het openstellingsbudget eenmalig met € 6 miljard kan worden verhoogd.* Door het hogere openstellingsbudget komen meer technologieën en projecten in aanmerking en kan de CO2-uitstoot in Nederland sneller omlaag.

*Het openstellingsbudget van de SDE++-regeling is het maximale bedrag waarvoor subsidieaanvragen goedgekeurd kunnen worden in een bepaalde ronde. Het openstellingsbudget is altijd hoger dan het gereserveerde bedrag op de begroting (kasmiddelen) omdat een deel van de subsidie in de praktijk niet nodig is. Bijvoorbeeld door stijgende energie- of CO2-prijzen waardoor de ‘onrendabele top’ kleiner wordt. Door met een hoger openstellingsbudget te werken voorkomt het Rijk dat er veel budget ‘op de plank blijft liggen’.

Nieuwe categorieën en aanpassingen

De SDE++-regeling staat sinds 2020 naast hernieuwbare energieproductie ook open voor andere CO2-reducerende technieken. Dit jaar wordt de regeling voor een aantal nieuwe categorieën opengesteld zoals waterstofinstallaties die direct aan wind- of zonneparken gekoppeld zijn en elektrificatie in de industrie door middel van hybride glasovens.

Aardwarmteprojecten (geothermie) krijgen in deze ronde langer de tijd om het project te realiseren na de subsidieaanvraag. Hierdoor past de SDE++ beter bij aardwarmteprojecten die in Nederland worden ontwikkeld. Omdat CO2 afvang en opslag (CCS) potentie heeft om op korte termijn de CO2-uitstoot fors te verlagen wordt het plafond voor de industrie uit het Klimaatakkoord met 1,5 megaton verhoogd. Daarnaast krijgen ook CCS-projecten een jaar langer de tijd om projecten af te ronden. Door het plafond blijft er voldoende budget beschikbaar voor andere technieken. Lees meer

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement