12,8 miljoen innovatiesubsidie voor aardgasvrije wijken

Geplaatst op 21 maart 2018 door Redactie

Groene gas installatie

Er komt 12,8 miljoen extra innovatiesubsidie beschikbaar voor aardgasvrije wijken, woningen en gebouwen. Het gaat dan om het ontwikkelen van prototypen van innovatieve producten. U kunt deze subsidie aanvragen vanaf 3 april via de TKI Urban Energy van de Topsector Energie. Doel van deze subsidie is het versnellen van een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Speciaal programma aardgasvrije wijken

De programmalijn Aardgasvrije wijken, woningen en gebouwen richt zich op innovaties die snel gerealiseerd kunnen worden in de bestaande bouw. Consortia - waarin aanbieders en hun klanten samenwerken - ontwikkelen prototypes van innovatieve producten die woningen, gebouwen en wijken aardgasvrij helpen maken. Dit alles binnen een tijdsbestek van 1 jaar.

Dit moet vervolgens ook grootschalige toepassing en productie van die innovaties in snel tempo mogelijk maken. De innovaties moeten bijdragen aan een forse kostenverlaging. Ook moeten ze de kwaliteit van de woning, het gebouw of de wijk verbeteren.

50.000 Woningen aardgasvrij

De programmalijn Aardgasvrije wijken, woningen en gebouwen past bij de kabinetsplannen voor het halen van de CO2-doelstellingen: voor eind 2021 zijn 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij.

Dit is een eerste stap op weg naar een verduurzaming van 200.000 huizen per jaar, het vereiste tempo om in de 30 jaar tot 2050 de hele woningvoorraad in Nederland te verduurzamen.

Projectidee vooraf toetsen

Wie van plan is subsidie aan te vragen, kan zijn projectidee vooraf laten toetsen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het TKI Urban Energy, via het online projectideeformulier. Tot 3 weken voor sluiting van de regeling kunt u zo tijdig een gepast advies krijgen.

Topsector Energie

Het totale budget van de Topsector Energie is 152,5 miljoen euro voor energie-innovatieprojecten. Deze projecten zijnbedoeld voor schone en efficiënt opgewekte energie die Nederland economisch sterker maakt. Ook gaat het over energiebesparing en slimme inpassing.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regelingen uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Reageren

Vul uw gegevens in en uw naam en reactie zullen worden getoond.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement