Wet- en Regelgeving

Stand van zaken SDE+ voorjaar 2017

Stand van zaken SDE+ voorjaar 2017

Van 7 maart tot en met 30 maart 2017 was de voorjaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+ voorjaar 2017) geopend. Voor de SDE+ voorjaar 2017 is een budget van € 6 miljard beschikbaar om projecten te...

Lees verder