Het nieuwe normaal, is uw kantoor er klaar voor?

Geplaatst op 22 juli 2020 door Redactie

Het coronavirus, dagelijks hebben we er mee te maken. Het is niet meer uit ons leven weg te denken. Het heeft een enorme impact op de bedrijfsvoering, maar ook voor ieder mens persoonlijk is er veel veranderd. In ieder geval is gewoon niet meer gewoon. Vanzelfsprekend moeten we er met zijn allen het beste van maken en er alles aan doen wat binnen ons vermogen ligt om explosieve verspreiding onder de Nederlandse bevolking tegen te gaan. Hiervoor is de anderhalve meter samenleving in het leven geroepen om overdracht van het virus te beperken. Beetje bij beetje komt er een versoepeling van de genomen maatregelen. Juist deze versoepeling vraagt om creativiteit en inventiviteit om het ‘nieuwe normaal’ ook in kantoor- en bedrijfsgebouwen het hoofd te bieden.

Thuis voelen we ons over het algemeen veilig. Nu we langzamerhand meer vrijheden krijgen door de versoepeling van de maatregelen, wordt het weer drukker op straat en ook in bedrijfspanden is er weer een toename van bezetting. COVID-19 heeft zeker en in ieder geval voorlopig een blijvende invloed op onze leefomstandigheden en dus ook op onze werkomgeving. Het teruggaan naar onze werkplek roept allerlei vragen op over hoe we voldoende afstand kunnen houden en veilig en beschermd kunnen werken. Over de maatregelen hebben veel mensen een eigen mening. Toch blijken de maatregelen een goede zet te zijn om erger te voorkomen. Als het thuiswerken weer zal afnemen, neemt de vraag naar een veilige werkplek op onder andere kantoor toe.

De uitdaging

Het is voor vele bedrijven een grote uitdaging om de anderhalve meter afstand te waarborgen. Wijziging in het aantal werkplekken, looprichtingen, extra hygiënevoorzieningen zijn allemaal maatregelen, die genomen moeten worden om de terugkeer naar kantoor of bedrijf mogelijk te maken. Maar dan zijn we er nog niet, want ook het binnenmilieu speelt hierin een grote rol. Natuurlijk was voor de uitbraak het comfort binnen kantoren ook van groot belang om gezond te werken. Maar juist nu wordt regelmatig de vraag gesteld of er een kans bestaat dat het virus zich ook kan verspreiden via klimaatinstallaties in gebouwen.

Het is een al veel besproken en beschreven onderwerp de afgelopen weken. Ook in de installatiebranche. Diverse adviezen van zowel de Nederlandse overheid, het RIVM, REHVA, (Europese koepelorganisatie voor verenigingen van leveranciers van verwarming, ventilatie en airconditioning), ISSO international en de WHO zijn de revue zijn gepasseerd. Toch is het juist de combinatie van maatregelen die ervoor zorgt dat kans op de verspreiding van het virus wordt beperkt.

Er zijn een aantal aandachtspunten die momenteel binnen diverse brancheorganisaties de ronde doen en in Europees comité besproken worden. Er zijn diverse voorzorgsmaatregelen geadviseerd, die gebaseerd zijn op eerdere pandemieën, virusuitbraken en de meest beschikbare kennis van dit moment. Ze liggen in het kader van de installaties, gebouwbeheer, facilitaire diensten, evenals gedrag van personeel binnen de organisatie (gebouw gebruikers).

De check

De vraag hoe om te gaan met de techniek op het gebied van gebouwen, betreft zowel bezette, deels bezette en volledig bezette gebouwen. De mogelijkheid dat het coronavirus zich zou kunnen verspreiden via luchtbehandeling, koeling- en klimaatsystemen is niet bewezen en wordt tot nog toe ook nog niet door de overheid erkend als risico. Er wordt op dit moment door diverse disciplines onderzoek gedaan naar het virus. Hierdoor krijgen we steeds meer kennis en hebben we te maken met voortschrijdend inzicht.

Ondanks dat het nog niet bewezen is dat het virus zich kan verspreiden via de klimaatinstallaties, acht de brancheorganisatie wel degelijk een check van de klimaatinstallaties in gebouwen nuttig. Het gaat hierbij dan voornamelijk om de ventilatievoorziening. Installaties kunnen gecheckt en onderzocht worden en er zijn wel degelijk voorzorgsmaatregelen te treffen, die in technische zin de risico’s op verspreiding van het virus vooralsnog zoveel mogelijk beperken.

Met behulp van een hiervoor ontwikkelde checklist klimaatinstallaties kan in een zeer kort tijdsbestek inzichtelijk gemaakt worden hoe de gebouwinstallaties functioneren en of er wellicht aanpassingen nodig zijn die mogelijke risicofactoren voor verspreiding wegnemen. Deze check en de mogelijke adviezen uit deze check dragen bij aan het gevoel van veiligheid, voordat de gebouwen weer deels of geheel bezet worden door medewerkers.

COVID-19 en binnenklimaat

Het is überhaupt essentieel voor een gezond binnenklimaat dat de klimaatinstallaties in goede staat zijn en optimaal ingeregeld zijn. Er dient altijd gestreefd te worden naar optimale klimaatcondities in woon- en werkverblijven, ook zonder COVID-19.

Slechte ventilatie, ontregelde installaties, een te hoge of veel te lage luchtvochtigheid zijn op zich al een crime om gezond te kunnen blijven werken in een gebouw. En juist in deze crisistijd zijn het die installatieonderdelen, die de grootste aandacht vragen om een veilige terugkeer naar de kantoor- en werkomgeving te kunnen waarborgen. Deze tijd biedt juist een kans om de installaties in gebouwen eens goed onder de loep te nemen en waar nodig bij te stellen of aan te passen. Met het creëren van de optimale klimaatcondities, die passen bij anderhalve meter maatschappij. Installatietechnisch is zo de werkomgeving klaar voor het ’het nieuwe normaal’.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement