Maak van de nood een deugd

Geplaatst op 20 juli 2020 door Redactie

Door de coronacrisis werkt (bijna)iedereen thuis. Kantoren staan als gevolg hiervan tijdelijk leeg. Juist deze verlaten kantoren bieden eigenaren en gebruikers nu een kans. Maar dan moet je ‘m wel pakken!

Thuiswerken blijft tot 1 september het devies voor werkend Nederland. Onderzoek toont aan dat we dit vooralsnog ook massaal doen; ca 80% mijdt volgens eigen zeggen al weken, maanden het kantoor. Het gevolg? Veel kantoren staan er verlaten bij en worden niet of nauwelijks gebruikt. En dat is jammer. Want juist deze periode van tijdelijke leegstand kan uitstekend benut worden om panden en technische installaties eens goed in kaart te brengen om vervolgens nauwkeurige en efficiëntere onderhoudsplannen te maken.

Budget op scherp

Waarom is bovenstaande zo relevant? Omdat we door de coronacrisis straks in een situatie terecht komen dat alle budgetten op scherp staan en dat elke euro die we investeren “raak” moet zijn. “Missers” zijn uit den boze. Dus ook op het gebied van onderhoud. Organisaties willen de komende jaren - meer dan ooit - garanties, zeker voor wat betreft hun primaire bedrijfsprocessen. Om die te krijgen is inzicht nodig in de conditie en staat van het gebouw - maar ook in die van de technische installaties. Op basis van een dergelijke inventarisatie kunnen maatregelen genomen worden die ervoor zorgen dat elke geïnvesteerde euro daadwerkelijk rendement oplevert … en garanties biedt.

Onderhoud

Nu hoor ik u denken: maar de meeste eindgebruikers hebben dat inzicht. Ja, is dat zo? Kent u opdrachtgevers die exact weten wat de status is van hun pand, die bekend zijn met de prestaties van hun installaties en die op basis van concrete cijfers, jaarlijks de beste keuzes maken voor hun onderhoud? Mijn ervaring is dat de meeste bedrijven deze beslissingen nemen voor een langere termijn, uitgaande van allerlei vage gemiddeldes en/of aannames. De werkelijkheid is dat ze onvoldoende onbekend zijn met de echte cijfers, getallen en beoordelingen.

Tenders

Waar dit toe leidt, zie ik vaak terug in beschrijvingen van objectenlijsten bij tenders. Deze zijn niet altijd even compleet en juist. In de praktijk kom je daar pas achter bij de uitvoering, als je de opdracht al hebt gekregen en je met eigen ogen ziet dat de opdrachtgever zelf ook onvoldoende op de hoogte is van de omvang en de status van de eigen panden en installaties, laat staan van de conditie ervan. Het gevolg is dat jouw “tenderprijzen en condities” niet overeenkomen met wat er in de werkelijkheid echt nodig is aan onderhoud.
Om dit soort vervelende situaties te voorkomen, stel ik voor om van deze nood (lege panden) een deugd (inventariseren) te maken en dat we de tijd die we nu hebben gebruiken voor het maken van betrouwbare en diepe inventarisaties. En laten we daar niet te lang mee wachten, want straks stromen de kantoren - hopelijk - weer vol!