Social Return: Door de coronacrisis weer actueler dan ooit!

Geplaatst op 15 juni 2020 door Redactie

De coronacrisis raakt de economie hard. Het aantal werklozen is in de maand april met 160.000 gestegen en zal na verwachting nog verder stijgen. Om mensen weer aan de slag te krijgen wordt Social Return steeds belangrijker. Waarom hier zo ingewikkeld over doen? De technische mensen voeren het werk al uit en hun inzet telt mee voor de Social Return verplichting. Wat wil je nog meer? Ben je op de hoogte dat een kandidaat die meer dan drie maanden een WW-uitkering ontvangt, al als langdurig werkloos wordt gezien?

De coronacrisis raakt ons allemaal. Er zijn veel mensen ziek geworden en meer dan 6000 mensen zijn inmiddels overleden. Veel bedrijven in de evenementenbranche en reisbranche moeten nog maar zien wanneer zij de business weer kunnen oppakken.

Het wordt weer een hele inspanning om mensen vanuit de uitkering om te scholen en te begeleiden naar de sectoren waar nog wél werk is. Gelukkig zien wij in de techniek dat het werk weer langzaam aantrekt. CV-installaties en internet modems gaan nog steeds kapot en mogen gelukkig weer gerepareerd worden.

Social Return

Bedrijven die een aanbesteding winnen, hebben ook een sociale doelstelling. Deze doelstelling houdt in dat een investering, naast het 'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Hiermee wordt vaak bedoeld om mensen een kans te geven weer deel te nemen aan de maatschappij en een duurzame baan te krijgen op de arbeidsmarkt. Vaak is dit een percentage over de contractwaarde of loonsom die voor Social Return wordt ingezet en vraagt dit een extra investering van degene die de aanbesteding gaat uitvoeren. Veelal in productiviteit, begeleiding of inwerktijd, dus geld.

Organisaties vinden dit vaak lastig, de concessie die moet worden gedaan in het toch al strakke maatwerkpak van tarieven en wordt vaak ervaren als een last. Helaas is er dan ook vaak sprake van het “oh ja, dat moeten we ook nog doen” effect. Iemand mag aan de slag in een magazijn of mag papiertjes gaan prikken op de parkeerplaats, allemaal tijdelijke werkzaamheden en dat is zeker niet de bedoeling van Social Return. Sterker nog, het leidt tot hogere kosten. Naar mijn mening is de kunst de kandidaat volledig mee te laten doen aan het uit te voeren proces en dus zeker op termijn te meten aan productiviteit en financiële bijdrage. Dit vraagt om investeren en organiseren aan de voorkant, maar zal op de langere termijn zeker renderen.

Er zijn legio voorbeelden dat dit kan; in de levering van het slimme meter project van onze opdrachtgevers Liander en Enexis is er sprake van een Social Return paragraaf. Door intensieve begeleiding en een langere inwerktraject in de beginfase, zijn meerdere kandidaten gestart en inmiddels toe aan een volgende stap in hun carrière!

De vraag blijft natuurlijk of je in staat bent om dit te organiseren, maar vooral of het in de genen van de organisatie zit om kandiaten op deze wijze te begeleiden, en dit ook duurzaam in te zetten. Dit veelal naast de al drukke agenda van de operatie.

Een tijd terug zat ik bij een grote organisatie die zich focust op onderhoud en beheer van utiliteitsgebouwen. Zij hadden een Social Return paragraaf maar er was een ding heel erg duidelijk volgens hun; “Wij zijn niet in staat die begeleiding te doen die noodzakelijk is om mensen volledig en duurzaam mee te laten doen. Dat weten we, dus we besteden dit uit!”

Bedrijven vinden het vaak dus lastig om een invulling te geven aan Social Return en schuiven het voor zich uit. Er worden extra mensen aangenomen om te voldoen aan Social Return dat ook weer kostprijsverhogend werkt. Dit is vaak lastig omdat deze kosten niet zijn meegenomen in de tariefstelling. Het is een papieren tijger waar veel organisaties zich mee bezig houden maar waar per saldo niet veel mensen aan een duurzame baan worden geholpen. Maak er geen papieren tijger van, schuif het niet voor je uit maar ga er mee aan de slag! Bekijk wel goed wat je zelf in huis hebt om te zorgen dat dit concept op termijn mee telt in je rendement, zowel sociaal als financieel.

Kan het niet anders dan?

Volgens ons wel. Veelal behoort iemand tot de Social Return doelgroep wanneer hij minimaal drie maanden werkloos is en staat ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf. De doelgroep heeft een uitkering vanuit de gemeente of UWV (dit betreft meestal een WWB- of WW-uitkering) of valt onder de WSW-, WGA/WIA-/WAO- of Wajong-regeling. Deze definitie kan verschillen per aanbesteding, afhankelijk van de gebruikte definitie.

Maak de beantwoording van de Social Return paragraaf bij aanbestedingen niet moeilijker dan het is. Kijk naar de doelgroep die het werk, met wat extra aandacht, wél kan uitvoeren. Vaak schrikt het administratieve proces af voor de verantwoording naar de opdrachtgever en gemeentes. Het antwoord ligt dichtbij en als je er verstand van hebt, dan is dit zo gedaan. Heb je twijfels of je dit zelf kunt organiseren of niet de competenties in huis hebt om dit tot een groot succes te brengen, besteed het dan uit. Kijk in ieder geval naar de kansen die deze paragraaf biedt en de bijdrage die dit kan hebben op het sociale en financiële van uw organisatie.Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement