Optimaliseren in de tijd van het coronavirus

Geplaatst op 25 mei 2020 door Redactie

De wereld is in de ban van het coronavirus. Ook in Nederland met zijn 17 miljoen mensen slaat het virus genadeloos toe. Om een explosieve verspreiding onder de Nederlandse bevolking tegen te gaan, heeft de Nederlandse regering allerlei maatregelen moeten nemen. Iedereen moet zoveel mogelijk thuiswerken, horeca, sportfaciliteiten en scholen gaan dicht en social distancing zijn onder andere manieren om het virus buiten de deur te houden en de kans om een besmetting te verkleinen.

De impact

Over de maatregelen heeft eenieder wel zijn mening. Toch blijken de maatregelen een goede zet te zijn om erger te voorkomen. Zoals het er nu uitziet, lijkt de strijd tegen dit ‘monster’ nog wel even aan te houden. En de vraag is hoe we met zijn allen zo goed mogelijk met de huidige situatie om kunnen blijven gaan. De genomen maatregelen hebben niet alleen een enorme impact op ons gevoel van vrijheid en welbevinden, maar ook op de Nederlandse economie. En van die economie zijn we toch met zijn allen afhankelijk.

“Energiebeleid en aandacht voor energieverbruik was ook voor het coronatijdperk al een onomkeerbaar proces en juist in deze tijd biedt dit nog meer kansen voor mogelijke kostenbesparingen.”

De helft van de kantooroppervlakte in Nederland staat door het thuiswerken leeg. Veel minder kantoor- en bedrijfsruimte worden in gebruik genomen. Ten opzichte van 2019 is dat op dit moment een daling van een kleine 30%. Het investeringsvolume in deze markt neemt drastisch af. De coronacrisis zal op korte termijn resulteren in meer leegstand en dalende huurprijzen. Huurcontracten worden door huurders uit voorzorg niet meer verlengd. Dit zal vooral bij co-workingkantoren en horeca met kortlopende huurcontracten het geval zijn. Daarnaast ligt de focus bij bedrijven nu meer op het gebied van (re)organisatie dan op (her)huisvesting. Maar het is juist de huisvesting, die in deze crisissituatie ook weer kansen biedt.

De kansen

Hoewel in deze crisissituatie Nederland even nagenoeg tot stilstand komt, blijft toch de tijd niet stilstaan. Energiebeleid en aandacht voor energieverbruik was ook voor het coronatijdperk al een onomkeerbaar proces en juist in deze tijd biedt dit nog meer kansen voor mogelijke kostenbesparingen. In het kader van vele nagenoeg onbemande kantoren is meedenken in deze tijd essentieel. Dit geldt voor alle takken van sport in de vastgoedwereld van (ver)huurder, ontwikkelaar en van adviseur tot installateur of onderhoudsmonteur. Hier gaat het niet alleen om de strijd aan te gaan tegen de ziektekiemen, maar ook hoe kun je een gebouw met beperkte bezetting functioneel houden tegen zo min mogelijk kosten. Want iedere kostenbesparing is op dit moment natuurlijk mooi meegenomen.

Afgelopen jaren is energiebeleid en aandacht voor optimalisatie van gebouwen een niet meer weg te denken begrip in de vastgoed- en bouwsector. De hieraan gerelateerde aanpassingen bij ontwikkeling, renovatie en verduurzaming van gebouwen leveren überhaupt al voortdurend een kostenbesparing op. In een crisistijd is kostenreductie juist belangrijker dan ooit.

Aandacht voor optimalisatie

Energiebeleid en -beheersing houden niet op bij een eenmalige aanpassing. Het is een constant proces dat per gebouw gefinetuned kan worden aan de huidige situatie. Bij een kleinere bezetting in kantoren kunnen delen van de installatie waar mogelijk op een lager pitje draaien, kunnen kloktijden aangepast worden en kan bekeken worden welke installatie noodzakelijk zijn en welke installaties eventueel uitgezet kunnen worden. Daar waar een gebouwbeheersysteem de sturing van de installatie overneemt, is het mogelijk door monitoring het optimum te vinden voor de werking van de installaties bij een gewijzigde bezetting.

“In een crisistijd is kostenreductie juist belangrijker dan ooit.”

Focus houden op verduurzaming en energiebesparing is sowieso al een must. Begonnen we jaren terug met de EPN, nu zijn daar tal van labels en certificeringen bijgekomen, gericht op duurzame ontwikkelingen en verduurzaming van bestaand vastgoed. EPN, Green Building, EPA-U, BREEAM, GPR Gebouw, GREEN KEY zijn begrippen, waar we ons ook voor de crisis mee bezig hielden. Netspanningsverlaging, WKO-installaties, triple glasramen en zonnecollectoren, maar ook energieweilanden, LED verlichting, elektrische auto’s, duurzaam inkopen en aanwezigheidsdetectie in combinatie met verlichting zijn items, die niet meer weg te denken zijn. Vooral technische aanpassingen in gebouwen kunnen op termijn leiden tot forse energiebesparingen.

Optimalisatie is direct meetbaar. Zelfs met kleinere aanpassingen is er winst te behalen. Energiebeleid en aandacht voor optimalisatie ook in deze tijd, waar het coronavirus de gemoederen beheerst, leveren een welkome kostenbesparing op.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement