Word WAB-er: de nieuwe wetgeving geldt ook voor u!

Geplaatst op 04 december 2019 door Redactie

Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking.

De WAB is de opvolger van de Wet Werk en Zekerheid. De regels rondom arbeidscontracten en ontslag veranderen ingrijpend. Zo heeft de medewerker vanaf de 1e werkdag recht op een transitievergoeding bij ontslag, wordt de ketenregeling verruimd naar 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar en wordt het ontslagrecht versoepeld. Ook krijgen payrollers dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf en worden de oproepcontracten aan banden gelegd. De nieuwe wetgeving beoogt flexibel (flex)werk minder aantrekkelijk te maken, maar let op: u ondervindt de gevolgen ook voor uw interne personeelsleden. Die nieuwe planner die u op basis van een jaarcontract aanneemt wordt namelijk een stuk duurder.

Uit onderzoek van PW. en Flexmarkt blijkt dat slechts een kwart van de bedrijven klaar is voor de nieuwe wetgeving. Dit terwijl de WAB grote financiële gevolgen met zich meebrengt. Technische bedrijven: het is tijd om wakker te worden!
Met de invoering van de WAB gaat de kostprijs van (ingeleend) personeel flink omhoog. De stijging van de WW-premie zal in de technische branche ervoor zorgen dat contracten voor onbepaalde tijd, maar vooral ook contracten voor bepaalde tijd fors duurder worden. Dit geldt voor uw eigen personeelskosten en ingeleend personeel. We praten hier over verschillen die wel kunnen oplopen tot 6 à 7% ten opzichte van de huidige situatie. Geen tijd om te wachten, de marges zullen bij niets doen aanzienlijk onder druk komen te staan.

Een snelle rekensom leert al snel dat de WAB niet alleen gevolgen heeft voor de HR-praktijk, maar voor de gehele bedrijfsvoering. Denk hier goed over na! Laat je eind januari niet verrassen door een negatieve marge en ga in gesprek met je opdrachtgevers over nieuwe tariefstellingen. Alleen door de gehele organisatie te betrekken en door in gesprek te gaan met opdrachtgevers kunnen de gevolgen overzien worden. Dus nogmaals: word WAB-er!

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement