Een te kleine technische ruimte …

Geplaatst op 03 december 2019 door Redactie

Bij meer dan de helft van alle gebouwen in Nederland is bij het ontwerp van de technische ruimte onvoldoende rekening gehouden met het vervangen van de installaties. Ze zijn namelijk te klein of zelfs ontoegankelijk. Opmerkelijk, omdat installaties slijten en ooit vervangen moeten worden, toch?

Technische ruimtes behoren doorgaans tot de kleinste van een gebouw. Dat de meeste architecten en ontwerpers vanuit het functionele denken tot dit soort keuzes komen, is te legitimeren. Een eigenaar of projectontwikkelaar wil vanzelfsprekend zijn beschikbare m2 zo efficiënt mogelijk inrichten: en een kantoorruimte levert nu eenmaal meer op dan een technische ruimte. Het gevolg is wel dat het gros van de technische installaties in Nederland klein is gehuisvest. Te klein, aldus de meeste installateurs. Voor hen is het onderhouden van bijvoorbeeld luchtbehandelingskasten door de beperkte ruimte erg lastig.

Slopen

Maar het wordt praktisch onmogelijk als hen wordt gevraagd deze installaties te vervangen. Ook omdat een luchtbehandelingskast anno nu veel groter is dan een exemplaar uit de vorige eeuw. Dit heeft alles te maken met de strengere eisen van de meest recente Erp-verordening. Het een-op-een vervangen van een installatie leidt in de regel tot hoge kosten. Dat begint al bij bouwtechnische kosten. Aangezien de meeste technische ruimtes zich op de bovenste etage van een gebouw bevinden, moet ofwel het dak er tijdelijk af, of er moeten muren worden gesloopt. Maar ook als de TR op een minder lastige locatie is gesitueerd en verbouwingen niet strikt nodig zijn, zal de te vervangen installatie eerst moeten worden gedemonteerd en in stukken naar buiten worden getransporteerd. Omgekeerd wordt de nieuwe - en dus te grote - luchtbehandelingskast eerst in stukken naar binnen gebracht om daar te worden opgebouwd.

Helaas ervaren wij - en dus ook onze klanten - dagelijks de nadelen van kleine of moeilijk toegankelijke technische ruimtes. Dan zijn de sponningen te gering of is er leidingwerk voor gemonteerd, dan is de ruimte domweg gebarricadeerd, etc. Gelukkig biedt BIM de laatste jaren soelaas. Door virtueel en dynamisch te bouwen en alle facetten vroegtijdig mee te nemen in het ontwerp, worden bovengenoemde faalkosten in het ontwerp nu zoveel mogelijk voorkomen.

Renovatie

Helaas heeft het gros van de gebouweigenaren daar nu geen boodschap aan. Voor hen blijft vervanging van de installatie duur. Gelukkig voor hen is er een alternatief: renovatie. Met de huidige techniek kun je het rendement van de warmteterugwinning van een bestaande luchtbehandelingskast flink vergroten en kun je bijvoorbeeld ventilatoren vervangen door direct aangedreven gelijkstroom ventilatoren. Vervanging door een nieuw exemplaar is hierdoor niet nodig. Zo zie je maar: “Elk nadeel heb zijn voordeel.”

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement