Gaat het storm lopen of waait-ie over?

Geplaatst op 01 november 2019 door Redactie

Vlak voor de zomer presenteerde het kabinet haar klimaatakkoord. Volgens de opstellers houdt dit rapport Nederland leefbaar en liggen er tal van economische kansen. Het kabinet spreekt zelfs van veel “duurzaam verdienvermogen”, ook voor de installatiebranche. Gelooft u het?

Dat we zuiniger moeten omgaan met deze planeet en dat we haar dus groener moeten maken, staat voor niemand ter discussie. Zeker voor mij niet. We zijn aan toekomstige generaties – maar ook aan onszelf – verplicht de wereld op een meer duurzame manier in te richten. Niet in de laatste plaats omdat we inmiddels de technische kennis- en middelen hebben om dit streven te realiseren. Wat nodig is, zijn plannen en een visie. Bij voorkeur op mondiaal niveau, zoals het klimaatverdrag van Parijs. Hierin staan afspraken om de uitstoot van broeikasgassen in 195 landen terug te dringen. Ook Nederland doet mee. Met 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990 willen we zelfs het beste jongetje uit de klas zijn.

Die mateloze ambitie om op allerlei punten de meest groene en vooruitstrevende te zijn, staat goed, maar is weinig realistisch. Nederlanders schakelen niet zomaar door naar een elektrische auto of warmtepomp. Daar is meer voor nodig dan wat subsidie of korting. Bovendien voert het kabinet zeker voor wat betreft de stimulering van de elektrische auto een allesbehalve consistent beleid: zo dreigt de subsidie op een EV nu te worden gehalveerd en wordt de bijtelling waarschijnlijk opgeschroefd naar 8 of 10%. Dat motiveert….

Gas

Maar ook het voornemen om Nederland vóór 2050 definitief afscheid te laten nemen van gas, is weliswaar indrukwekkend, maar ongeloofwaardig. Om diverse redenen: zo is er allereerst een chronisch tekort aan technisch geschoolde medewerkers die bijvoorbeeld een warmtepomp kunnen installeren. Bewoners die belangstelling hebben voor deze vorm van energietransitie, moeten dus vooral wachten. En wachten betekent aanpassen en veranderen, want dat de warmtepomp van nu er volstrekt anders uitziet dan die van 2025, is zonneklaar. Denk maar eens aan de recente discussie over de geluidsoverlast van warmtepompen. Dat de normen en eisen op dit gebied als gevolg hiervan worden aangescherpt, is zeker. Dat dit de warmtepomp weer duurder maakt, helaas dus ook.

En daar wringt de schoen nog het meest. We kunnen allerlei plannen maken, uiteindelijk moet de markt de producten ontwikkelen en de eindgebruiker deze willen kopen. En als straks dankzij nog strengere eisen en normen een gemiddelde energietransitie in een doorsnee woning tussen de € 20- en 25.000 euro gaat kosten, zal het nooit storm gaan lopen. Dan waait de storm misschien wel over en blijven we steken in het tijdperk van de CV.
Laten we daar een stokje voor steken. Als overheid, maar ook als branche.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement