Vertel ons wat u wilt!

Geplaatst op 01 juli 2019 door Redactie

Als HVAC-branche willen we de aarde duurzamer maken. Om dit te realiseren is het gewenst als fabrikanten, installateurs en adviseurs naast elkaar te gaan staan, niet achter elkaar. Neem het gebruik van koudemiddelen in koel- en klimaatinstallaties. Als fabrikant gebruiken we zowel energie-efficiënte synthetische koelmiddelen als natuurlijke koelmiddelen. Maar waar gaat eigenlijk uw voorkeur naar uit?

Koel- en klimaatinstallaties bevatten vaak een synthetisch koudemiddel (H)CFK’s, HFO’s en HFK’s (F-gassen). Hoewel deze koudemiddelen installaties optimaal laten draaien, kunnen ze bij lekkage schadelijk zijn voor het milieu. In Nederland is dat lekpercentage nog geen 3%, maar in omringende landen kennen ze lekpercentages van ruim 20%. Daarom wil de Europese Unie (EU) het verbruik - en gebruik - van deze koudemiddelen drastisch verminderen. Vijf jaar geleden werd hiervoor een F-gassenverordening geïntroduceerd. Daarnaast kwam er het amendement van Kigali; deze streeft naar een reductie van het gebruik van fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) in koudemiddel.

R32

Beide maatregelen hebben hun uitwerking op de HVAC-industrie niet gemist. Om de GWP-waarde (Global Warming Potential) zo laag mogelijk te houden, concentreren fabrikanten zich steeds meer op het gebruik van koudemiddelen met een grote duurzaamheid en met een hoge efficiëntie en kwaliteit. Al enige tijd geldt R32 als het beste synthetische alternatief voor het veel gebruikte R410A. De voordelen zijn legio: om te beginnen is er bij R32 veel minder koudemiddel nodig. Bovendien heeft R32 een veel lagere GWP en is het ozonafbrekend vermogen nul. En omdat het slechts uit één component bestaat, is niet alleen het gebruikersgemak hoger, maar is het vooral ook veiliger, omdat het slechts gering vlambaar is. En de kosten? Die liggen gemiddeld 15% lager dan bij R410A, terwijl het rendement door de efficiëntieverbetering fors kan oplopen bij zowel verwarming als koeling.

Natuurlijk koudemiddel

Ondanks bovenstaande voordelen, blijft R32 een synthetisch koudemiddel. Een milieuvriendelijker alternatief zijn natuurlijke koelmiddelen, zoals ammoniak, CO2 en koolwaterstoffen. Hoewel ook deze koudemiddelen goede koeltechnische eigenschappen hebben, is hun populariteit minder. Dit komt ook omdat dit product door de hogere prijzen van een aantal componenten - die nodig zijn om de hogere druk in de installatie te kunnen realiseren - een stuk duurder is. En juist deze relatief hoge prijs maakt het koudemiddel in de praktijk minder interessant voor diverse installaties. Om geen opdrachten mis te lopen, wordt er namelijk vaak gekozen voor goedkopere - synthetische - alternatieven in bestekken en offertes. Terwijl we samen als HVAC-branche toch een missie hebben?

Als fabrikant staan wij vooraan in de keten, maken wij de machines. Voor elk type maken we diverse afwegingen, ook in relatie tot het gebruik van koudemiddel. Als wij uw voorkeur eerder weten, kunnen wij onze machines aanpassen en slagen we er straks samen in de aarde een klein stukje te verduurzamen. Dát is namelijk onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement