Verduurzaam vooral voor jezelf!

Geplaatst op 27 mei 2019 door Redactie

De verkiezingen voor de Provinciale Staten werden gedomineerd door een thema: klimaat. Nog nooit was de zorg in Nederland om het voortbestaan van onze planeet zo actueel en zo breed gedragen. Maar gaan we alle woorden nu ook omzetten in daden? Investeren we daadwerkelijk fors om onze CO2-uitstoot te reduceren? Helaas verschillen de meningen daar dan wel weer over. Mijn advies: verduurzaam vooral voor jezelf!

Wel eens van klimaatspijbelaars gehoord of van vliegschaamte? De discussie over hoe we in Nederland willen verduurzamen, zet niet alleen aan tot nadenken, het levert ook nieuwe woorden op. Maar wat het toch vooral doet is zorgen voor grote tegenstellingen. Dit zit vooral tussen mensen die volop willen investeren en ons land op dit gebied een voortrekkersrol toedichten en zij die een voorkeur hebben voor een meer gerserveerde houding op dit gebied. Leek ons land aanvankelijk erg gecharmeerd te zijn van de gedachte van de “wereldredders”, de laatste tijd lijkt het sentiment te keren. Het argument dat de bijdrage van Nederland in de verduurzaming van de wereld - ondanks alle mogelijke inspanningen - toch relatief gering blijft, wordt bijvoorbeeld steeds meer gedeeld op sociale media.

Financiële prikkel

De vraag wie er gelijk heeft is niet relevant. Al is het maar omdat verduurzamen namelijk ook om andere redenen interessant is: het levert geld op. Deze “financiële prikkel” raakt echter in discussies over het milieu steeds verder ondergesneeuwd. Ten onrechte, want een investering in een warmtepomp is in de regel binnen 3 tot 5 jaar terugverdiend. Terwijl de levensduur van dit apparaat gemiddeld 15 jaar is. Dus hij die hierin investeert, voelt dit vooral terug in zijn portemonnee. Dat deze financiële prikkel nauwelijks tot leven komt in gesprekken die installateurs voeren met eindgebruikers over duurzaam investeren, verbaast mij. En stelt mij ook teleur, omdat dit soort maatregelen voor klanten vooral zicht- en tastbaar zijn: het levert ze geld op!

Individueel voordeel

Dat het klimaat verandert en dat we op een andere - energiezuiniger - manier Nederland (en de wereld) moeten inrichten is duidelijk. Daarom stelt de overheid ook steeds meer - en strengere - eisen aan onze gebouwde omgeving en aan onze installaties. Als gevolg moeten we sowieso flink aan de slag de komende jaren, denk aan de energie labels van kantoren. Laten we echter niet vergeten dat naast dit collectieve streven, er ook voldoende individueel voordeel valt te behalen aan verduurzaming. De meeste investeringen in dit soort maatregelen en in energiezuinige machines, leveren domweg veel financieel gewin op. Dat is ook niet onbelangrijk!