Denk ook als adviseur!

Geplaatst op 03 mei 2019 door Redactie

Een installateur installeert. Het klinkt logisch. Maar is dat ook wat de eindgebruiker van hem vraagt? En waar hij hem voor betaalt? Dat hij een installatie levert en …. niets meer? Of wil hij een installateur die hem ook adviseert? En dus echt helpt!

Onze branche bestaat overwegend uit praktische mensen. Zo helpt een installateur een eindgebruiker door te doen wat hij vraagt. Vaak gaat het dan om het realiseren van een installatie. Om hier groen licht voor te krijgen, calculeert de installateur zo scherp mogelijk. Daarbij kleedt hij zijn offerte vaak uit tot enkel de investering en gaat hij voorbij aan belangrijke variabelen als onderhoud en exploitatie. Terwijl hij weet dat de klant juist (financiële)baat heeft bij een integrale benadering van de levensduurkosten van zijn installatie!

Scheef en oneerlijk

Onder levensduurkosten verstaan we kosten die gemaakt worden tijdens de verschillende levensfasen van een product: dat zijn dus investeringskosten bij de aanschaf en operationele kosten tijdens het gebruik van de installatie. We hebben het dan vooral over energieverbruik en onderhoud. Door deze life cycle-elementen in een offerte achterwege te laten - en dus ook niet in te spelen op hoe je mogelijk met alternatieve voorstellen deze positief kunt beïnvloeden - ontstaat een scheef en oneerlijk beeld voor de eindgebruiker. Want vroeg of laat wordt deze namelijk geconfronteerd met vervuilde onderdelen, met een mindere performance van zijn installatie en een stijgend energieverbruik. En dus met additionele kosten.

Daarom vind ik dat elke klant recht heeft op het volledige verhaal: hoeveel kost de installatie hem nu en tijdens het gebruik? Zoals ik ook vind dat elke installateur dit beeld voor ogen moet hebben tijdens het maken van een offerte. In plaats van “blind” te kiezen voor de goedkoopste - of meest simpele - oplossing op korte termijn, kunt u tegenwoordig met behulp van innovatieve software de klant tot in detail adviseren over de voor hem beste en meest rendabele oplossing. Let wel, op zowel de korte-, als lange termijn. En dat is precies wat de klant van u verwacht!

Ontzorgen

Onze branche heeft het vaak en graag over het ontzorgen van onze klanten. Maar om dit te realiseren, moeten klanten ons kunnen vertrouwen. Op onze eerlijkheid en op onze deskundigheid. Door al bij de eerste klantvraag rekening te houden met alle levensduurkosten, ontstaat niet alleen het meest reële financiële overzicht, maar toont u als installateur ook uw 'adviseurschap' en kennis. En onderscheidt u zich van anderen. Niet onbelangrijk als straks de economie weer wat afzwakt … .


Reacties

Pim

20 mei 2019 om 10.56 uur

Niet iedere installateur is installatieinstallateur van b.v. centraleverwarming. Het is zoals de meeste vakken niet beschermd, zodat een ieder mag en kan installeren. Rond ons vak lopen veel "technische" mensen die het ook weten en "adviseren". Neem de overheid, we moeten van het Groningsgas en ze komen met de meest onzinnige alternatieven en dwingen met prijsverhoging de verbruikers hun kant op, maar er zijn meer mogelijkheden. Vergeten wordt dat met isolatie een zeer grote besparing bereikt kan worden. Een uitmuntend geïsoleerd huis heeft geen centraleverwarming meer nodig, die is dan te groot. Voor advies ga je naar die kleine erkende installateur die al jaren de CV-ketel zonder problemen onderhoud en vervangt. Hij kwam al bij onze opa en oma en nu bij ons.

Ir.josef Mercx

17 mei 2019 om 10.15 uur

Dank U voor dit artikel. Bij problemen met de verwarming in mijn woning kwamen de huismeester en een monteur van de installatiefirma en in een kort gesprek (ca. 6 minuten) brachten deze heren 4 voilkomen foute beweringen. Installateurs-adviseurs moeten beschikken over grondige kennis en deze ook kunnen en willen overbrengen. Deze vaardigheden moeten bij de opleiding voor het installatersdiploma worden bijgebracht.

Albert van Beek

16 mei 2019 om 15.51 uur

Heel netjes Ik ben zelf ook zo installateur al meer dan 55 jaar. Maar je hebt met aannemers te maken en die bepalen en de onder aannemers betalen de kosten van de hoofd Aannemer. Ik ben blij dat ik niet voor een aannemer werkt ik doe meer advies en inspectie werk. Met vriendelijke groet, Albert van Beek

Reageren

Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement