Vier-ogenprincipe reduceert faalkosten

Geplaatst op 10 april 2019 door Redactie

De trend zet door om de traditionele bouwwijze te veranderen. Dit geldt in bijna alle sectoren van de bouw. Of het nu om revitalisering van gebouwen gaat of om nieuwbouw, we kunnen niet anders dan innoveren wat betreft bouwwijze, processen en hulpmiddelen.

Dit geldt zowel voor de bouwkundige- als voor de installatietechnisch vakgebieden. Weet u het nog: tabellenboekjes vol met kengetallen, de rekenschuif voor ventilatiekanalen, de handmatig ingevulde lichtberekeningen, het tot in detail uitwerken van het ontwerp in bestek en ga zo maar door.

Een uitgebreid bestek en faalkosten

Met de voortschrijdende technieken, inzichten, reken- en ontwerpmodellen moeten we ons afvragen of het schrijven van geheel uitgewerkte bestekken nog wel van deze tijd is. Als we letterlijk ervan uit kunnen gaan dat iedereen, die een bestek aanneemt eventuele fouten er uitvist, alle producten precies levert als voorgeschreven, de gevraagde prestaties garandeert en dan ook nog alle regelgeving is dat natuurlijk de meest optimale situatie.

In de praktijk komen we toch nog regelmatig tegen, dat ook een bestek dat er keurig en volledig uitziet, fouten blijkt te bevatten. Het schrijven van bestekken wordt vanzelfsprekend geoptimaliseerd en zoveel mogelijk geautomatiseerd. Vaak wordt er handmatig stukken en details door het alom bekende ‘knippen en plakken’ aan het stuk toegevoegd! Dit gaat vaak goed, maar soms gaat dit dramatisch fout. Dan hebben we het niet over tekstuele fouten, maar over serieuze ontwerpfouten of het noemen van verouderde regelgeving. Tijdens de aanbesteding wordt dit meestal nog niet herkent. Al te vaak helaas pas achteraf of als er zich al forse problemen voordoen.

Fouten voorkomen

De meeste fouten zijn door een goede onderlinge communicatie wel te herstellen. De problemen ontstaan echter wanneer het onverwachte grote extra investeringen of meerwerken met zich meebrengen of als achteraf blijkt dat de prestaties niet gehaald of installaties afgekeurd worden.

Door dit soort problemen, ontstaan vaak onderlinge irritaties, vooral als men zich op allerlei manieren van zijn verantwoordelijkheid probeert te onttrekken en deze niet neemt. Het verwijzen dat ‘iemand’ dan beter had moeten opletten of het bestek maar niet had moeten aannemen, leiden zeker niet tot oplossingen. Ruzies, reputatieschade en geschillen zorgen voor nog meer irritaties en in de praktijk blijven de problemen door sudderen en worden niet constructief opgelost. Hakken in het zand is vaak dan een eerste reactie. Deze knelpunten zorgen dan voor stagnering in het bouwproces en wordt het vanaf dat moment al een juridisch getouwtrek en naar een ‘schuldige’ gezocht.

Wil men problemen voorkomen, processen versnellen en faalkosten reduceren, dan kunnen we in het bouwproces hiermee zeker slagen maken. En dat gebeurt. Vrijwel alle productleveranciers hebben tegenwoordig voor hun producten alle noodzakelijke en up-to-date informatie van hun productonderdelen digitaal beschikbaar en is ook als STABU-tekst volledig te downloaden.

Verbeterslag in het ontwerpproces

Verder is er nog een verbeterslag mogelijk. In bestekken worden vaak tal van regels, normen en richtlijnen genoemd. Daarnaast zit een bestek vol met kwaliteitseisen, producten die zijn voorgeschreven en prestaties die moeten worden geleverd. Een extra controle voordat de aan de uitvoerende partij aanbesteed wordt, komt niet zoveel voor. Dit kan zeker vóóraf gedaan worden. Door een andere partij uiteraard. Het gaat dan vanzelfsprekend niet om inhoudelijke ontwerpen of de gekozen materialen of producten te beoordelen. Nee het draait voornamelijk om onafhankelijk vast te stellen of het bestek aan de gevraagde specificaties voldoet. Natuurlijk zijn hier extra kosten mee gemoeid. Deze zijn snel terug verdiend als blijkt dat er ondanks de grote zorg van de bestekschrijver toch onjuistheden vermeld zijn, die mogelijke consequenties tot gevolg hebben als men gebouwd had met de ‘fouten’ in dit bestek. Zie het als een extra kwaliteitscontrole!

Vier-ogenprincipe kostenverlagend

Kwaliteitscontrole op een ontwerpbeschrijvingen en op gegarandeerde prestaties is een must in de bouwwereld evenals het optimaliseren van de processen en samenwerkingsverbanden. Of we in het bouwproces traditioneel werken met een detaillistisch bestekken of we werken van scratch af aan al in een bouwteam met een beknopt programma van eisen en technische werkomschrijvingen. Meekijken in het proces houdt mensen scherp. Het dient als een extra borging, wat in eerste instantie kostenverhogend lijkt te zijn. Immers er wordt een extra dienst geleverd. Toch blijkt in de praktijk dat dit vierogen-principe tijdwinst oplevert en faalkosten reduceert. Deze vorm van kwaliteitscontrole op een ontwerp en op gegarandeerde prestaties is een must in de bouwwereld. In deze zin werkt het vier-ogenprincipe kostenverlagend.


Reacties

Clement Visser

18 april 2019 om 12.06 uur

Mijn ervaring als bestekschrijver dateert vanaf 1980, eerst Standaard Bestek Woningbouw (SRW) en later Stabu I en II. Mijn ervaring als calculator is vanaf 01-10-1967 tot heden. Mijn ervaring met het werken als calculator met bouwwerken is dat op de aanwijzing het bestek door de aannemers goed is doorgenomen maar helaas is dat verleden tijd. De nieuwe ervaring is dat het werk zogenaamd in bouwteam zal worden uitgevoerd. Deze aannemer is niet zo zorgvuldig als de oude tijden. Wilt u meer informatie over de verschillende bouwwijze, schrijf mij een briefje.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement