Augmented Reality geeft training field service medewerkers nieuwe dimensie

Geplaatst op 27 maart 2019 door Redactie

Augmented en Mixed Reality zijn opkomende technologieën die technische ondernemingen in staat stellen hun arbeidskrachten mee te laten groeien met innovaties in het machinepark. In veel gevallen worden deze tools ingezet om de training van field service medewerkers efficiënter, uitdagender en goedkoper te maken. Je kunt, zeker met Augmented Reality, extreme situaties simuleren die doorgaans moeilijk of in het geheel niet te trainen zijn. En dat komt de kwaliteit van de field services direct ten goede.

Het is voor technische bedrijven met een omvangrijke field service operatie moeilijk om de technologische ontwikkelingen bij te benen. Machines of andere objecten worden steeds geavanceerder, vooral omdat deze steeds vaker in verbinding staan met het Internet of Things en data uitwisselen met andere objecten. Service en maintenance komen zo in een ander daglicht te staan. Elke dag worden bedrijven geconfronteerd met de uitdaging om:
• Bestaande vaardigheden van servicemedewerkers te verbeteren om de uptime van assets te garanderen en productieprestaties van de (interne) klant te verhogen.
• Nieuwe medewerkers op te leiden om 'productklaar' te zijn met de elementaire technische, veiligheids- en kwaliteitsvaardigheden.

Achterhaald

Effectieve training is van cruciaal belang voor het succes van een project en uiteindelijk van de organisatie. Enorme sommen geld worden geïnvesteerd in trainingen over de hele wereld. Maar in veel gevallen zijn de trainingsprocedures achterhaald en lopen achter nieuwe ontwikkelingen aan. Daarnaast zie je in de praktijk dat trainingen geen recht doen aan de complexiteit van de technische taken die medewerkers zich eigen moeten maken. Gevolgen laten zich raden:
• Langere opleidingstijden.
• Slechtere prestaties van medewerkers.
• Veiligheidsrisico's.
• Ontevreden klanten die meer met uitval te maken krijgen dan is afgesproken.

Informatie in de juiste context

Terwijl de fysieke wereld driedimensionaal is, zit de meeste data vast op 2D-schermen en papieren pagina's. Deze kloof tussen de echte en de digitale wereld beperkt ons vermogen om optimaal gebruik te maken van de hoeveelheden informatie die we beschikbaar hebben. Augmented Reality
lost dit probleem op door digitale afbeeldingen en gegevens als het ware over echte objecten te plaatsen en te projecteren. Dit gebeurt bijvoorbeeld met behulp van een slimme bril of een device als de Microsoft HoloLens. Door informatie rechtstreeks toe te passen in de juiste context zijn we in staat deze informatie sneller op te nemen en kunnen we direct hierop inspelen.

Aantrekkelijk en effectief

Bekende organisaties, als bijvoorbeeld KLM, gebruiken AR om de kwaliteit van trainingen en trainingsmethoden te verbeteren, waardoor de productiviteit een impuls krijgt. KLM zet een AR-oplossing in om studenten in het kader van MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) op te leiden terwijl zij rondlopen in een driedimensionaal model van een vliegtuig, waar zij kunnen inzoomen op componenten, systeemgedrag kunnen onderzoeken en fouten kunnen analyseren. Deze training is niet alleen aantrekkelijker, maar ook veel effectiever dan de traditionele 2D-training van een scherm of met een handboek.

Alleen maar winnaars

AR-technologie dicht de kloof tussen verouderde trainingsmethoden en de innovatieve praktijk van vandaag. Daar komt nog bij dat er in de sector een tekort is aan geschoold personeel. Het is dus hoog tijd dat kennisoverdracht gaat plaatsvinden. En zo zijn er nog meer training gerelateerde kwesties die met AR opgelost kunnen worden:
• Om veiligheidsredenen kunnen niet alle trainingen fysiek worden uitgevoerd, maar blijft het bij een theoretische cursus. AR maakt het mogelijk om op calamiteiten te trainen, zonder dat de trainees of de assets gevaar lopen. Zo zijn medewerkers toch optimaal voorbereid op onvoorziene omstandigheden.
• Het is erg kostbaar om objecten of machines te vernietigen, terwijl dat voor trainingsdoeleinden wel gewenst zou kunnen zijn. Onder meer met 3D-visualisatie krijgen medewerkers de kans binnen in een machine te kijken zonder dat deze beschadigd wordt. Daarmee wordt met AR bespaard op kosten voor materialen.
• Voor veel vaardigheden geldt dat je het meeste leert door het te doen. Maar dat is qua budget niet altijd mogelijk. AR zorgt voor training door medewerkers door echte taken heen te begeleiden, als onderdeel van echte scenario’s. Dit is niet alleen aantrekkelijker voor de trainees; de kennis blijft ook veel beter hangen.
• Wereldwijde bedrijven zijn veel geld kwijt met het vertalen van trainingsmateriaal. Het distribueren van al deze versies is tijdrovend en kostbaar en bovendien lopen bedrijven het risico dat verouderde versies in omloop komen. Met AR kun je een grote verscheidenheid aan talen ondersteunen. De medewerker krijgt op zijn slimme device direct de juiste informatie en beelden getoond, en dus ook direct in de juiste taal. Er is één versie van de waarheid, wereldwijd.

De lijst met toepassingen van AR in het domein van training en opleiding is bijna oneindig. Maar je moet wel ergens beginnen. Pas trainingsmethoden stapsgewijs aan, laat trainees bekend worden met AR-toepassingen en je zult zien dat deze innovaties breed geaccepteerd worden. Alle betrokkenen profiteren namelijk; niet in de laatste plaats de medewerker zelf. In het trendbook ‘Alle seinen op groen voor AR in field services’ zet HSO de kansen en uitdagingen op een rij. Volg de conclusie van dit kennisdocument en kom in actie.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement