Laaghangend fruit

Geplaatst op 12 november 2018 door Redactie

Een klimaatinstallatie moeten we inregelen. Dat weten we en doen we dus ook. Maar we weten ook dat als je dit scherp bewaakt en regelmatig controleert, je het meest optimale rendement - en de beste prestaties - uit de installatie haalt. De vraag is: doen we dit ook? Zetten we deze puntjes op de “i of “vergeten” we dit? Ik vrees het laatste…en dat is een gemiste kans.

Een goed ingeregelde klimaatinstallatie helpt bij het realiseren van een aangenaam binnenklimaat. Daarbij bewijst onderzoek dat het energieverbruik tot wel 25-30% kan dalen als de installatie juist is ingeregeld. Om deze reden zijn gebouwen die meer dan 25.000m3 gas per jaar of 50.000 kWh per jaar verbruiken, volgens de Wet milieubeheer (Wm) wettelijk verplicht energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Door het uitvoeren van maatregelen uit de Erkende maatregelenlijsten (EML) kan een eigenaar voldoen aan deze verplichting. Daarnaast is het verstandig voor u als eigenaar van een gebouw - en als installateur - goed te letten op de aansturing van uw klimaatinstallatie. Dit kan op verschillende manieren, variërend van het installeren van slimme meters en afsluiters tot zeer geavanceerde systemen die alles automatisch regelen. Hiervoor zijn diverse EBS-softwarepakketten en diensten beschikbaar op de markt.

Controle

Als gebouweigenaar kunt u ook zelf uw installatie regelmatig nalopen en controleren, zodat u zeker weet dat uw gebouw energiezuinig en veilig is en een comfortabel binnenklimaat heeft. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van defecte en verouderde onderdelen, zoals (gloei)lampen, maar ook aan het controleren of de ruimtetemperatuur-opnemers nog vrij hangen. Door zelf een visuele inspectieronde te doen, bent u beter voorbereid op het gesprek met uw installateur of adviseur. Inzicht in de dagelijkse performance van uw installaties, geeft u niet alleen zekerheid, maar garandeert tevens dat u voldoet aan de eisen van het Activiteitenbesluit. Bovendien kunt u er dan op vertrouwen dat u de meeste energie bespaart.

Vergeten

Ik weet dat bovenstaande boodschap weinig revolutionair of innovatief is. Misschien juist daarom wijs ik u er graag op. Het is als “laaghangend fruit”: we concentreren ons op de hoogste takken - de meest ingewikkelde procedures en complexe installaties - maar vergeten dat er onderaan de boom - de juiste inregeling – makkelijke vruchten voor het oprapen liggen. Waarom zijn nieuwe bewoners toch altijd zo geïnteresseerd in het energielabel van hun huis en willen ze alles weten over de isolatiegraad, het soort glas of de toegepaste vorm van ventilatie? Maar de vraag naar een inregelrapport en een bewijs van goed inregelen wordt praktisch nooit gesteld. Dat zijn gemiste kansen. Zowel voor bewoners als voor installateurs.