Duurzame inzetbaarheid in de installatiebranche grote noodzaak

Geplaatst op 08 november 2018 door Redactie

De bouw- en installatiewereld zit enorm in de lift. De orderportefeuilles van bouw- en installatie gerelateerde bedrijven nemen een enorme vlucht, waarbij de omzetten stijgen naar een niveau van voor de crisis. Ondanks de toename in de orderportefeuilles kampen veel bedrijven met problemen, waardoor de winstmarges achterblijven. Stijgende kosten voor personeel, schaarste aan materialen en mankracht dwingen bedrijven na te denken over innovatie en efficiency om de kosten in de hand te houden en processen zo optimaal mogelijk te laten lopen.

Groei en innovatie

Volgens het EIB is de groeiverwachting in de bouw zo’n 4,5 tot 5% voor het komende jaar. Daarnaast zal de door de regering ingestelde energietransitie voor de installateurs meer werk genereren. Groei van werk en omzet kan hierdoor niet uitblijven. Deze transitie noodzaakt om innovatief te zijn. Met het alleen bedenken van innovatieve technieken zoals efficiënte verlichting, verwarming en luchtbehandeling en slimme systemen zijn we er niet. Voor innovatie en technologische ontwikkelingen zijn goed gekwalificeerde vakmensen nodig. De mens is nog altijd de belangrijkste schakel en succesfactor binnen het arbeidsproces.

Innovatie vraagt om nieuwe competenties

Innovatie en duurzame technieken vragen om nieuwe competenties bij medewerkers. Het opleiden van werven van jonge technici is dus een must voor de sector. Niet alleen om het nijpend tekort en de vergrijzing in de sector tegen te gaan, maar ook de opleidingsstandaard en competenties aan te laten sluiten bij de steeds snellere ontwikkelingen van technieken. Het is noodzakelijk om jonge mensen goed op te leiden. Ze niet alleen te inspireren en te motiveren om een technische opleiding te volgen, maar ze ook te blijven prikkelen om hun technische kennis te gebruiken en verder uit te dragen.

Krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor stress

Maar wat als er een krapte aan gekwalificeerde vakmensen is? Dan moet er meer werk door minder mensen verzet worden. De voortschrijdende automatisering en digitalisering helpt natuurlijk wel, maar krapte veroorzaakt werkstress. En werkstress leidt bij mensen op termijn tot allerlei klachten. Als dit maar lang genoeg duurt, kan dit zelfs langdurig ziekteverzuim tot gevolg hebben. Stress in het werk zorgt dat mensen minder productief zijn, hun betrokkenheid verliezen en zelf uitvallen. Dan is de bekende vicieuze cirkel rond. De noodzaak van instroom van vakkundig personeel hoeft dan ook geen enkel betoog. De tekorten moeten hoe dan ook opgelost worden.

Vakmensen het grootste goed

Juist de bouw- en installatiebedrijven kampen we met een groot tekort aan goed gekwalificeerd personeel. Tijdens de crisis zijn heel wat vakbekwame mensen uitgestroomd en omgeschoold voor andere vakgebieden. En het is nog lang geleden dat technische opleidingen in het geheel niet sexy waren, omdat het toekomstperspectief en de kansen op de arbeidsmarkt minimaal waren. En zeker het beroepsgericht handwerk bleef in beloning en maatschappelijk aanzien vaak achter, evenals de instroom op technische opleidingen. Dit laatste heeft er in geresulteerd dat de afgelopen jaren de opleidingen in deze sector weinig jonge technische vakmensen opgeleid heeft.

Duurzame inzetbaarheid

Door de snelle technologische ontwikkelingen en de hogere pensioenleeftijd wordt de duurzame inzetbaarheid ook in de bouw– en installatiebranche steeds belangrijker. Niet alleen scholing en het bieden van een toekomstperspectief, maar ook betrokkenheid, een gezonde werkomgeving en de balans tussen privé en werk zorgen voor een hogere arbeidsproductiviteit en minder ziekteverzuim. Duurzame inzetbaarheid kan op termijn het verschil maken en zorgen voor het behoud van gekwalificeerde gezonde vakmensen. Werkgevers kunnen niet meer anders dan zorg dragen voor duurzame inzetbaarheid.
Dan alleen is het mogelijk om inzetbaarheid te waarborgen en vakkrachten met kennis en ervaring op lange termijn te behouden.

Subsidie duurzame inzetbaarheid

Dit betekent dat bedrijven en werkgevers in de installatiebranche actie moeten ondernemen om medewerkers gezond te houden. Vanzelfsprekend ligt hier ook een verantwoordelijkheid bij de medewerker. We moeten tenslotte allemaal langer doorwerken. Het belang van duurzame inzetbaarheid heeft ook bij de overheid de aandacht. Uit een publicatie in de Staatcourant blijkt dat projecten op het gebied van de duurzame inzetbaarheid van werknemers gestimuleerd wordt met een subsidieregeling van het Europees Sociaal Fonds. De ESF-subsidie is ook in het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019 nog beschikbaar. Wel of geen subsidieregeling, duurzame inzetbaarheid is noodzaak voor werkgevers en voor werknemers.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement