Opleiders van Nederland: investeer in all-electric!

Geplaatst op 10 september 2018 door Redactie

Nederland wil van het gas af, all-electric heeft de toekomst. En dus ruilen we straks onze cv-ketels massaal in voor warmtepompen. Niets mis mee, op het eerste gezicht. Maar is er in de branche wel voldoende kennis om deze energie-transitie de komende jaren te borgen? Zijn de huidige installateurs en leveranciers op dit moment genoeg opgeleid om straks de juiste berekeningen te maken en eventuele storingen te verhelpen? Twijfelt u ook?

Rutte III wil in 2050 ons land energieneutraal en aardgasvrij hebben. Dit geldt voor kantoren, fabrieken, maar ook voor woningen. En daar hebben we er in Nederland nogal veel van: 7,5 miljoen. Als we de energiecomponent van al deze huizen in 32 jaar moeten veranderen naar all-electric, dan is haast geboden. Maar juist in dit tempo schuilt een groot gevaar. Zo hebben nagenoeg alle installateurs en leveranciers op dit moment een fors tekort aan ‘handjes’. Of deze trend op korte termijn gaat veranderen, betwijfel ik. De aanwas aan jonge - goed opgeleide - mensen stokt al jaren. Blijkbaar slagen we er als branche maar niet in ons vak een meer sexy-uitstraling te geven.

Vergrijst

En dat is nodig, ook omdat ons vak snel vergrijst en dus onze kennis ook. De meeste installateurs en adviseurs werken al jaren in deze branche en zijn opgeleid (en hebben veel ervaring) met aardgas en dus met cv-ketels. De transitie naar all-electric - en naar bijvoorbeeld warmtepompen - vereist echter een andere aanpak: andere berekeningen, maar ook een andere vaardigheid en dus ook … een ander soort opleiding. De huidige, traditionele opleidingen en trainingen voldoen binnenkort niet meer. Zonder nieuwe, adequate kennis en kunde, komt de kwaliteit van onze branche - als we eenmaal overgaan op elektriciteit - op losse schroeven te staan. En dus ook onze ambities om Nederland in 2050 aardgasvrij te maken.

Leidende rol

Het initiatief voor deze verandering ligt bij Opleidend Nederland. Samen met brancheverenigingen zoals DHPA, Uneto-VNI en SEI wil ik hen oproepen te investeren in nieuwe, toekomstgerichte opleidingen en trainingen op het gebied van all-electric. Daarbij zou ik vooral de aandacht richten op warmtepompen, aangezien deze oplossing de komende jaren waarschijnlijk de meest populaire zal zijn. We moeten vooral ook praktisch blijven nu de tijd dringt!

Tegelijkertijd heb ik nog een ander verzoek aan de opleiders en de brancheverenigingen: maak deze bedrijfstak samen met ons aantrekkelijker voor meer jonge mensen. Dat kan niet al te moeilijk zijn, want nergens anders is sprake van een baan-garantie tot 2050!

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement