Installateurs: verdiep je in waterzijdig inregelen!

Geplaatst op 27 augustus 2018 door Redactie

Voor de zomer namen wij actief deel aan een webinar over waterzijdig inregelen. Opmerkelijk was dat de meeste deelnemers - veelal installateurs - lang niet alles over dit onderwerp weten. Hierdoor zegt 2 op de 3 installateurs de installatie niet of nauwelijks in te regelen. Hun klanten missen hierdoor de belangrijkste voordelen ervan: energiebesparen en comfortverbetering. Een gemiste kans… .

De webinar, die in samenwerking met IMI Hydronic Engineering en Remeha door Eisma Bouwmedia was georganiseerd, had niet voor niets een alarmerende titel: “Waterzijdig inregelen, juist nu!” Temidden van alle aandacht die bijvoorbeeld warmtepompen de laatste tijd krijgen als het over de ambities van de overheid gaat om Nederland in 2050 energieneutraal te krijgen, dreigt een simpel en effectief instrument als het waterzijdig inregelen van installaties over het hoofd te worden gezien. Terwijl een juiste balans van de totale installatie in bestaande woningbouw direct tot grote besparingen op gas en CO2 leidt. Volgens onze berekening kan dit oplopen tot 35% energiebesparing!

Simpele tools

Toch laten de meeste installateurs deze kans aan hen voorbijgaan. Slechts in 10% van de toestelvervangingen, wordt goed gekeken naar de waterzijdige balans. Is dit onwil? Nee, het komt vooral door een gebrek aan kennis. De meeste installateurs zijn onvoldoende bekend met de techniek en met producten die het goed inregelen mogelijk maken, terwijl ze met een concreet stappenplan en met simpele tools meteen aan de slag kunnen. Bovendien kan in een gemiddelde woning de energiebesparing na een kleine investering in materiaal oplopen tot enkele honderden euro’s.

Comfortproblemen

Een ander belangrijk voordeel van waterzijdig inregelen is het voorkomen van klassieke comfortproblemen, zoals wachttijden, belastingwisselingen, disbalans en schommelende ruimtetemperaturen. Zo kan het zijn dat ruimtes die dicht bij de ketelruimte liggen - en daarmee dus dicht bij de pomp - overdebiet hebben, met als gevolg een te hoge temperatuur, terwijl in ruimtes die verder liggen de doeltemperatuur met moeite wordt bereikt. Afwijkingen in de ruimtetemperatuur van 2°C tot 4°C, leiden tot een hoger totaaldebiet dan nodig en als gevolg tot een hoger stroomverbruik door de pomp.

Subsidie!

Helaas ontbreekt dit soort kennis vaak bij installateurs, terwijl een installateur die écht weet waar hij het over heeft, juist van grote waarde is. Om deze reden was de webinar een schot in de roos. Maar ook omdat op 5 juni duidelijk werd dat de overheid meer steun moet geven om het in balans krijgen van installaties te promoten. Neem waterzijdig inregelen mee als 'erkende maatregel' en geef hierop subsidie. Deze ruggensteun helpt installateurs om de techniek en de meerprijs van het inregelen beter te kunnen verkopen aan bewoners. En daar doen we het uiteindelijk toch allemaal voor!

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement