Clausule brandgevaarlijke werkzaamheden

Geplaatst op 05 juni 2015 door Redactie

Kleine lettertjes kunnen grote gevolgen hebben Regelmatig worden door verzekeraars op vervolgbladen van polissen van installatiebedrijven clausules vermeld. Hiermee proberen de verzekeraars het risico beheersbaar te maken. in onze adviespraktijk merken wij dat niet altijd aan de eisen van deze clausules wordt voldaan. Bij een schade kan dit tot een gehele of gedeeltelijke afwijzing van de claim leiden.

Bijvoorbeeld de Clausule ‘brandgevaarlijke werkzaamheden’. Wanneer met ‘ OPEN vuur’ wordt gewerkt dan is het verplicht om voorafgaande, tijdens en na afloop van deze werkzaamheden een aantal voorzorgsmaatregelen te treffen. Als hier niet aan wordt voldaan dan kunnen de gevolgen desastreus zijn. Of omdat er dan geen dekking is, of omdat er sprake kan zijn van een zeer hoog eigen risico, denkt u daarbij aan € 50.000,= of meer!

Wat zijn brandgevaarlijke werkzaamheden? Onder brandgevaarlijke werkzaamheden wordt verstaan het verrichten van werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van OPEN vuur. Hieronder wordt mede verstaan: lassen, snijden, slijpen, vlamsolderen, (verf)branden en/of andere werkwijzen waarmee OPEN vuur wordt verkregen. Bij Geijsel Kroon is de clausule brandgevaarlijke werkzaamheden niet van toepassing indien minder dan 15% van de totale omzet brandgevaarlijke werkzaamheden betreft.

Verzekeraars betalen de benadeelde en verhalen op u Sinds 1 januari 2014 is de Bedrijfsregeling Brandregres van toepassing geworden. Dit betekent dat brandverzekeraars bij -bijvoorbeeld- een brand de schade volledig mogen verhalen op het bedrijf dat hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden. Vóór 1 januari 2014 waren de verhaalsmogelijkheden voor brandverzekeraars veel beperkter.

Kijk uw polis hierop na en laat u niet onaangenaam verrassen! Geijsel Kroon biedt uw installatiebedrijf hulp en ondersteuning bij het goed en verantwoord verzekeren van uw bedrijfsrisico’s en daarbij kunt u ook nog eens behoorlijk wat premie besparen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Brigitte Wouda op telefoonnummer 023-5101590 of stuur een e-mailbericht aan brigitte.wouda@geijselkroon.nl.