Kleine lettertjes

Geplaatst op 15 februari 2016 door Redactie

U denkt bij ontvangst van de verzekeringspolis ongetwijfeld dat u verzekerd bent, maar is dat ook zo? Een polis bestaat uit een polisblad, voorwaarden en eventueel extra clausules. En bij die clausules gaat het soms mis. Over het algemeen heeft u geen dekking of een extra eigen risico als u niet aan een relevante clausule heeft voldaan. Hieronder een overzicht van veel voorkomende clausules.

Clausule brandbaar afval

U moet afval buiten het pand minimaal 10 meter buiten de gevel, liefst in (afgesloten) containers opslaan. Denk hierbij aan vuilcontainers, pallets, hout en karton. Veel grote branden blijken achteraf gewoon door kwajongens te zijn veroorzaakt.

Clausule elektrische installatie

Hiermee wordt de verzekerde verplicht om de elektrische installatie te laten voldoen aan de NEN 1010 en NEN 3140 normen. Sterkin installateurs kunnen deze verklaring afgeven en verstrekt via de site aan leden een voorbeeld inspectierapport. Uiteraard moeten de aanbevelingen in het keuringsrapport en het onderhoudsschema worden opgevolgd.

Alarmclausule

Bij wat hogere verzekerde bedragen en/of bij een attractieve buit (iPhones, hippe kleding, juwelen) eist de verzekeraar maatregelen. Dit kan zowel bouwkundig (hang- en sluitwerk) als organisatorisch (sleutelbeheer). Ook wordt vaak een alarm met doormelding naar een professionele centrale vereist. De clausule bepaalt ook dat uw inbraakbeveiliging aan de gestelde Borgeisen moet voldoen en in werkvaardige toestand moet blijven. Bij afwezigheid moet het inbraakalarm worden ingeschakeld.

Clausule brandgevaarlijke werkzaamheden

Maar liefst tien procent van alle branden wordt hierdoor veroorzaakt. Logisch dat verzekeraars hier fel op zijn. Aansprakelijkheidsverzekeraars sluiten brandgevaarlijke werkzaamheden meestal bijna helemaal uit of hanteren een heel groot eigen risico. Bij het gebruik van open vuur bent u verplicht om een aantal maatregelen te treffen waarmee u de kans op brand fors vermindert.

Clausule blusmiddelen

Deze clausule zou niet nodig moeten zijn. U bent zuinig op uw bedrijf en wil bij een brandje direct kunnen ingrijpen. Slanghaspels of brandblussers dienen binnen handbereik te zijn en het is prettig als ze het dan ook doen. In de praktijk zijn ze vaak niet vrij toegankelijk omdat hier "tijdelijk" een pallet voor is geparkeerd. Ook zijn ze vaak niet zichtbaar omdat ze als handige kapstok worden gebruikt.

Kijk (met ons?) uw polissen na, bij een schade is het wellicht te laat. Een goede verzekering is belangrijk, maar een goede preventie wellicht nog belangrijker voor uw bedrijfscontinuïteit. Brigitte Wouda Geijsel Kroon www.geijselkroon.nl