Massale stroomuitval: wilt u dat?

Geplaatst op 11 april 2023 door Redactie

De vraag naar elektriciteit stijgt harder dan het tempo waarin netbeheerders de capaciteit van hun netwerk vergroten. De krapte - als gevolg - zorgt inmiddels voor grote problemen bij bedrijven en bij particulieren! Eens te meer blijken de ambities van de overheid niet overeen te komen met de dagelijkse realiteit, want hoe kun je de elektrificering van onze samenleving een kans geven als het netwerk onvoldoende is en continu overbelast raakt?

Om de problemen op het overvolle stroomnetwerk (zowel hoogspanningsnet als laagspanningsnet) te lijf te gaan, wil de overheid enkele miljarden euro’s extra investeren. Maar volgens de grootste Nederlandse netbeheerders is een veelvoud daarvan hard nodig. En snel ook, want de problemen stapelen zich op, bijvoorbeeld bij grote zonne-, en windparken die hun opgewekte elektriciteit niet kunnen terugleveren aan het net, of bij nieuwe bedrijven die hun aanvraag geweigerd zien, uit angst voor overbelasting. Maar ook particulieren die elektrisch willen autorijden, zijn de dupe. Een laadpaal voor de deur is tegenwoordig weinig realistisch….

Olympisch goud

Door het groeiende aanbod van groene stroom en de snel stijgende vraag naar elektriciteit, zijn de bestaande kabels in de grond ontoereikend. De capaciteit van deze kabels moet dus uitgebreid worden, op heel korte termijn wel te verstaan. Dat daar een forse investering voor nodig is, die niet uitsluitend door de netbeheerders kan worden gedragen, is duidelijk. Dat de overheid dus moet bijspringen is logisch. Als jij als land de ambitie uitspreekt om voor Olympisch goud te gaan bij het onderdeel bobsleeën, moet je sporters op tijd cruciale faciliteiten geven, zoals een eigen bobslee en een eigen bobsleebaan. Met andere woorden, als wij onze samenleving ingrijpend willen verduurzamen en als Nederland een leidende rol op dit gebied willen spelen, moeten we durven te kiezen en dus … durven te investeren.

Voorrang

Doen we dit niet, dan moet je rekening houden met grootschalige stroomuitval in de komende jaren, waarschuwen bedrijven als Tennet en Alliander. En dat is het laatste dat je wilt. Verstandiger is daarom je ambities bij te stellen en alternatieven te bedenken. We kunnen nu eenmaal niet alles tegelijk en zeker niet in een tijdsbestek van nog geen 10 jaar. Dus maak een keuze: dit doe ik wel, dit even niet. Voorbeeld: geef voorrang aan de elektrificering van onze huishoudens en zet de streefdatum om uitsluitend nog maar te mogen rijden in elektrische auto’s tijdelijk op een lager pitje.

Opslagstations

Daarnaast moeten we slimmer worden en gebruik maken van nieuwe ontwikkelingen. Als we elektriciteit onvoldoende kunnen terugleveren aan het net, dan moeten we het tijdelijk opslaan, bijvoorbeeld in lokale opslagstations. In huis of in de wijk. Groot voordeel: we hoeven die elektriciteit niet meer door heel het land rond te pompen!

Klagen over het gedrag van de ander - in dit geval de overheid - is makkelijk. Laten we als branche actief meedenken en onze praktijkervaring op dit gebied vol inzetten. Om ambities realistisch te houden, maar ook om massale stroomuitval te voorkomen. Want als dat gebeurt, wijzen de vingers ook richting u.

Ted Meij


Reacties

Bert Neut

3 december 2023 om 15.50 uur

https://www.linkedin.com/posts/bert-neut-76240343_powergrid-powergrids-energytransition-activity-7133523138788630528-uBjr?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

harry smit

15 april 2023 om 18.25 uur

De problematiek van de overbelasting van het net is al twintig jaar bekend. Waarom Tennet daar destijds geen haast mee heeft gemaakt.??? Ik weet het niet. De "electrificering" is al langer gaande. Die trend was al heel lang duidelijk. Momenteel is personeel schaars, materialen zijn duur, en de noodzaak om NU de zaken aan te pakken zijn hoog. Ik verbaas mij en maak me tevens grote zorgen. In mijn woonomgeving zijn de afgelopen jaren af en toe kleine (ver)storingen geweest in de electriciteits-voorziening. De voedingskabel is al zeker 50 jaar oud. De belasting is sluipend toegenomen, en de storingen zullen gelijke tred houden. Om de "schade" te beperken houdt ik mij (als particulier) bezig met het opslaan van de opgewekte energie door de PV panelen, in accus. Probleem is echter de netgekoppelde omvormers. Off-Grid omvormers zijn (overheids)regeltechnisch nog een "probleem". Ieder initiatief van een ondernemende particulier loopt vast op regels.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement