Onderwijs en vakopleidingen

Geplaatst op 13 januari 2023 door Redactie

Het komt ook echt allemaal samen tegenwoordig. Het woord crisis hoor je elke dag in de media. Stikstof, klimaat, energie, landbouw, vluchtelingen, vogelgriep, corona, de oorlog in de Oekraïne, spanningen in het verre oosten, en vast nog veel meer. En oorzaken en gevolgen van al die crises overlappen en of beïnvloeden elkaar ook nog. In een crisis is adequaat handelen op basis van een scherpe visie van het grootste belang. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. We zien onze eigen overheid worstelen met maatregelen en oplossingen.

Ook bij de energiecrisis. De prijzen van olie en gas maken de grootste sprongen, en dat heeft direct zijn effect op de prijzen van elektriciteit. De hogere olieprijzen merkten we aan de pomp misschien wel het eerste. Tenminste, voor degenen die nog op fossiele brandstoffen rijden. De overheid kwam met ad hoc beleid. De belasting (accijns) op benzine en diesel werd met respectievelijk 17 en 11 cent verlaagd. De maatregel zou tenminste tot eind 2022 van kracht zijn.

Zo een maatregel kun je generiek noemen. Hij geldt voor alles en iedereen. Onderzoekers becijferden al snel dat de mensen die zich een grotere (duurdere) auto kunnen veroorloven, en vaak ook beduidend meer rijden, het meest van deze accijnsverlaging zouden profiteren.

Na de zomer begon de prijs aan de pomp wat te dalen terwijl de ingestelde korting op accijns zoals was toegezegd, van kracht bleef. De stroomprijzen stegen nog door. Het gevolg was dat het rijden met een elektrische auto onevenredig veel duurder werd in vergelijking met rijden op benzine of diesel. Mensen die aangewezen zijn op openbare laadplekken betaalden de hoofdprijs. In veel gevallen was het laden minstens twee maal zo duur als een half jaar eerder. Van een verdubbeling van de benzineprijs is bij lange na geen sprake geweest. Alleen de EV-rijders die thuis konden laden en bovendien voldoende eigen zonnestroom opwekten, bleven spekkoper met relatief lage rijkosten.

Bovengenoemd voorbeeld laat de worsteling zien van de overheid in tijden van crisis. De maatregel komt sowieso niet ten goede aan de klimaatcrisis. Want in feite wordt rijden op fossiele brandstoffen nu gesubsidieerd. Terwijl net voor de klimaattop in Egypte duidelijk werd, dat Nederland de gestelde klimaatdoelen voor 2030 niet gaat halen. Ambitieuze projecten in de pijplijn, zoals veel meer windenergie opwekken op zee, blijven langer in de pijplijn vanwege de aanpak van de stikstofcrisis. Een probleem dat jaar in jaar uit naar achter geschoven is.

Energie en klimaat. Het heeft alles met elkaar te maken. De noodzaak voor energiebesparing en voor het opwekken van schone energie was nooit zo helder zichtbaar als op dit moment. Een succesvolle en snelle energietransitie hangt af van geld, van grondstoffen en materialen, maar waarschijnlijk nog het meest van voldoende geschoolde arbeidskrachten.

En die crisis hadden we nog niet genoemd in het rijtje hierboven. We hebben in ons land een groot tekort aan geschikte arbeidskrachten. Dat eist ook zijn tol in de bouw met de enorme opgave die daar ligt. Dus laten we hopen dat we in 2023 op het gebied van onderwijs en (technische) vakopleidingen grote stappen kunnen zetten. Zeker ook in de installatiebranche!

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement