Never waste a good crisis …part three!

Geplaatst op 29 november 2022 door Redactie

Hoe overleef je een crisis? Door stug dezelfde koers te varen of maximaal wendbaar te zijn? Hoe logisch het tweede antwoord ook is, in onze sector kiezen we vaak voor de eerste optie. Omdat we zo zijn, en zo denken. Daarom wordt het hoog tijd om deze crisis te gebruiken door op zoek te gaan naar ‘andersdenkenden’; naar medewerkers die niet in een functieprofiel passen, maar wel bijvoorbeeld het vermogen bezitten om out-of-the-box te kunnen denken. En op die manier ervoor te zorgen dat ons schip blijft varen en niet zinkt.

Welke toegevoegde waarde hebben strategisch jaarplannen in crisistijd? Geen. Een bedrijf heeft volgens mij in deze tijd meer baat bij een wendbare organisatie, zodat ze alle obstakels die er zijn (energieprijs, stikstof, personeelstekort, levertermijn, etc.) op tijd weet te omzeilen. Een betere vraag is daarom: is uw bedrijf eigenlijk wel wendbaar? Beschikt u over voldoende professionals die flexibel zijn en buiten de gebaande paden durven te denken … en te lopen. Want uw bedrijf moet wel stappen vooruitzetten, ook in crisistijd.

Functiehuis

Ik stel u deze vraag omdat ik mijn twijfels over het antwoord heb. En dan niet zozeer over uitsluitend uw bedrijf; ook onze onderneming behoort tot een sector die over het algemeen conservatief denkt en doet. Zo geloven we bijvoorbeeld in functiehuizen en in functieprofielen. Al decennia selecteren we nieuwe medewerkers op basis hiervan. Wat daarbij telt is de hoogste ‘match’. Als jouw competenties voor 70% overeenkomen met die van de functie, krijg je de baan. Want die overige 30% pakken we wel op met trainingen en opleidingen. Het gevolg? Een projectleider zonder taalgevoel, krijgt verplicht een cursus spelling en grammatica. Wordt hij daar blij van, gaat hij daarvan excelleren? Nee.

Basisonderwijs

In feite maken we als bedrijfsleven daarmee dezelfde fout als scholen in het basisonderwijs. Ook daar worden (in dit geval) kinderen naast een gemiddelde meetlat gelegd en zijn we vooral gespitst op ‘negatieve afwijkingen’. Heeft Jantje een 4 of een 5, dan krijgen zijn ouders meteen het advies Jantje voor dat vak naar bijles te sturen. Prijkt er ook een 8 of 9 op zijn rapport, dan negeren we dat. Jammer, want bijles in dat vak zou meer opleveren. Voor Jantje - voor wie dan plezier en prestaties hand in hand gaan - maar ook voor zijn toekomstig werkgever.

Aan de poort

Vooralsnog zien we dit laatste fenomeen niet of nauwelijks. Vreemd, want in onze wervingscampagnes hebben we de mond vol van het naar je zin hebben, intrinsieke motivatie, ultieme vrijheid, eigen ideeën, zelf initiatief, etc... Als we echt op zoek zijn naar medewerkers met deze competenties - en als we echt een voedingsbodem willen creëren voor ‘andersdenkenden’ - wijzig dan de selectiemethodes aan de poort en maak ruimte in je bedrijfsvoering om ze optimaal te laten renderen. En doe dat zo snel mogelijk, want die medewerkers kunnen wij nu - en in de komende (crisis)jaren - goed gebruiken!

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement