Aan de goede kant van de streep

Geplaatst op 26 oktober 2022 door Redactie

Onderzoek leert dat Nederlanders steeds somberder worden over de economie en over hun toekomst. Ook veel ondernemers die ik spreek, zien donkere wolken op hun afkomen. Is deze angst terecht? Zolang we het koppie erbij houden en samen de crisissen op een realistische manier te lijf gaan, denk ik dat de kans heel groot is dat we aan de goede kant van de streep blijven.

Consumenten zijn nog nooit zo negatief geweest over de economie als nu. Kortgeleden peilde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het consumentenvertrouwen; dit bleek voor augustus uit te komen op -54, tegen -51 in juli. Van de 100 Nederlanders zijn er dus 54 meer somber gesteld dan optimistisch. Met dit cijfer zijn we op het laagste niveau beland sinds de metingen begonnen in 1986.

Ook het producentenvertrouwen daalde volgens het CBS in augustus. Zit de somberheid bij burgers vooral in de oplopende inflatie in combinatie met de dalende koopkracht, ondernemers maken zich juist zorgen om de sterk stijgende energieprijzen en de onzekere macro-economische vooruitzichten. Hoe de komende maanden er ook uit gaan zien, het is verstandig om het hoofd koel en vooral ook: boven water te houden. Zo slecht gaat het namelijk niet!

Label C

Als ik mij beperk tot de bouw-, en installatiesector, dan ziet onze toekomst er toch behoorlijk zonnig uit. Denk aan de hoeveelheid werk die ons te wachten staat door alle overheidsplannen rondom het woningtekort, de energietransitie en de verduurzaming. Om met dit laatste te beginnen: per 1 januari 2023 moeten alle gebouwen met een kantoorfunctie minimaal energielabel C hebben. Dat is over vier maanden! Het schijnt dat nog niet de helft van deze gebouwen inmiddels voldoet aan deze eis. En niet voldoen betekent volgens de letter van de wet: niet meer gebruiken.

Zover zal het niet komen, neem ik aan. Ook omdat de bereidheid onder kantooreigenaren er zeker is om te investeren in dit soort duurzaamheidsmaatregelen. Maar hen wacht in 2030 een nog veel grotere inspanning: energielabel A. En in 2050 moeten alle gebouwen zelfs energieneutraal zijn! En aangezien ook zij maar een keer hun euro’s kunnen uitgeven, verleggen ze hun aandacht logischerwijs naar de lange termijn.

Ambities

Maar dat deze verduurzaming - vroeg of laat - tot veel werk gaat leiden voor de installateur en voor tal van onderhouds- en reinigingsbedrijven, is duidelijk. Daarbij doet de overheid er verstandig aan haar ambities realistisch en uitvoerbaar te houden. Het stellen van eisen in combinatie met het roepen van jaartallen, werkt misschien verhelderend, maar als dit alles niet reëel is, dan gaat dit ten koste van het draagvlak dat juist nodig is voor het uitvoeren van al die maatregelen. Slimmer is om samen te werken met de sector, samen doelen te stellen en samen afspraken te maken. Zodat de kans het grootst is dat de ambities gehaald worden en dat de sector ook de komende tien jaar een goed belegde boterham kan verdienen.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement