Stoken op hout

Geplaatst op 18 juli 2022 door Redactie

We hebben er een belangrijke reden bij om zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen af te komen. De oorlog die Rusland voert in Oekraïne. Uiteraard was die noodzaak er al lang, om over te stappen op hernieuwbare energie en brandstof. Maar blijkbaar was de klimaatcrisis niet voldoende om haast te maken met de transitie. Met alle gevolgen van dien. Voor het klimaat en met betrekking tot die oorlog.

Nu die versnelling er wel lijkt te komen, is het de vraag waar we de fossiele energie uit Rusland mee vervangen. Er zijn landen in Europa die voor wel 40 of 50% afhankelijk zijn van Russisch gas. Dat vervang je niet zo maar even met bijvoorbeeld vloeibaar gas (LNG) of Biogas.

Biogas is een vorm van biobrandstof. Ik denk dat er goede vormen zijn van deze duurzame brandstof. Organische reststromen kunnen zo bijvoorbeeld van grote waarde worden. Toch zal de rol van biogas ten aanzien van het vervangen van ‘fossiel gas’ bescheiden blijven. De rol van biomassa op basis van hout is wat dat betreft veel groter. Maar de discussies ten aanzien van het verstoken van hout zijn ook veel feller! Dat is ook wel begrijpelijk.

Vanuit energetisch oogpunt lijkt het misschien niet eens zo gek om hout te zien als brandstof. De mens gebruikt hout al duizenden jaren als energiebron. Maar vanuit klimaatwetenschappelijk perspectief is dat een ander verhaal. Bij het stoken op hout komt per hoeveelheid vrijkomende energie twee maal zo veel CO2 vrij dan bij het stoken op gas. CO2 die vervolgens de rest van de eeuw zijn opwarmende werk kan toen in de atmosfeer. Tenzij nieuwe bomen die vrijgekomen CO2 weer snel opnemen tijdens de groei.

En daar gaat dan uiteindelijk vooral de discussie over. Stoken op hout en houtpellets wordt gezien als kort cyclisch. In tegenstelling tot stoken op fossiel gas (of kolen en olie) dat als lang cyclisch wordt beschouwd. De redenatie is, dat in het geval van stoken op hout (kort cyclisch), nieuwe bomen de uitgestoten CO2 weer netjes opnemen. In theorie klinkt dit ook best logisch. Maar er moeten wel belangrijke aannames worden gedaan. Als er hout wordt gekapt voor energie (en dat gebeurt op grote schaal), dan moeten er ook nieuwe bossen worden geplant. Zelfs als dat netjes gebeurt (wat maar helemaal de vraag is!), is er geen enkele garantie dat die nieuwe bomen de reeds uitgestoten CO2 geheel kunnen compenseren.

Immers, de bomen moeten dan wel ongestoord de komende 30 tot 50 jaar kunnen door groeien. In een snel opwarmend en extremer wordend klimaat. Een klimaat waarbij droogte en bosbranden vaker voorkomen. Het is onzeker of die nieuwe bomen de kans krijgen om al die eerdere CO2 uitstoot te compenseren. We nemen dus eigenlijk een forse hypotheek terwijl we geen garantie hebben dat we die later kunnen aflossen. En dat nog los van alle nadelige gevolgen voor biodiversiteit, die samenhangen bij grootschalige toepassing van biomassa op basis van hout.

Onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen in het algemeen en van Rusland in het bijzonder: het is een enorme uitdaging! De sleutel ligt bij nog veel meer energiebesparing, en een snellere groei van echte hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement