Installateurs vrezen voor hogere productprijzen en problemen met de aanvoer door oorlog in Oekraïne

Geplaatst op 15 juli 2022 door Redactie

Elk kwartaal voeren wij een onderzoek uit onder Europese installateurs om hun mening te vragen over belangrijke trends in de installatiebranche. In het Q1 2022 rapport hebben wij ook vragen opgenomen over de mogelijke gevolgen van de oorlog in Oekraïne op hun dagelijkse werkzaamheden.

De projecten lopen gewoon door

De eerste vraag die wij gesteld hebben is of er een impact is op het aantal nieuwe projecten door de oorlog. In Nederland hebben de installateurs hier geen last van. In Q1 werden er gemiddeld 29 nieuwe projecten gescoord door installateurs en zijn er slechts 4 projecten uitgesteld of afgezegd. Installateurs in Polen hebben het meeste last van de oorlog, met slechts 11 nieuwe projecten die gescoord werden in Q1. Maar ook zij hebben gemiddeld slechts 2 projecten die afgezegd of vertraagd werden in het eerste kwartaal van 2022.

Als er projecten worden vertraagd of afgeblazen, gebeurt dit met name door de consument

In alle doorgemeten landen werden in Q1 de meeste projecten uitgesteld of afgeblazen door consumenten. In België, Frankrijk en Duitsland was dit zelfs het geval voor 3 op de 4 uitgestelde of geannuleerde projecten. In Nederland ligt dit percentage fors lager, met slechts 34%. Zakelijke klanten en aannemers zijn ieder verantwoordelijk voor ongeveer 20% van alle uitgestelde of geannuleerde projecten.

De grootste uitdagingen hebben te maken met hogere product kosten en beschikbaarheid

Op de vraag of de oorlog in Oekraïne een impact heeft op de dagelijkse werkzaamheden en zo ja, welke, zijn de twee meest genoemde antwoorden de hogere product/materiaal kosten en problemen om aan de juiste producten te komen. In Nederland geeft bijna 60% van alle installateurs aan dat de hogere materiaal kosten voor problemen zorgen. Verder voorzien zij problemen met het verkrijgen van de juiste producten (48%) en de noodzaak om de eigen prijzen te verhogen (31%). Slechts 14% geeft aan geen enkele impact te ondervinden. Installateurs in Duitsland voorzien de meeste problemen, hoofdzakelijk door de hogere product en materiaal kosten (70%) en de verkrijgbaarheid van producten (60%).

Toch ziet men ook kansen

Met name installateurs in Polen melden dat de hogere olie en gas prijzen ervoor zorgen dat de huidige en toekomstige gebouwen in een sneller tempo zullen worden verduurzaamd. Acht op de tien Poolse installateurs delen deze mening. In Nederland ligt dit percentage een stuk lager, 1 op de 4 Nederlandse installateurs deelt deze mening.

Naar de toekomst toe

Het blijft lastig in te schatten wat de toekomstige impact zal zijn van de oorlog in Oekraïne. Echter, we kunnen stellen dat de huidige impact laag is en de grotere vraag naar verduurzaming eerder een positief effect zal hebben dan een negatief effect.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement