Heeft de coronacrisis voor een online revolutie gezorgd?

Geplaatst op 19 april 2022 door Redactie

Nu de laatste corona maatregelen opgeheven zijn, rest ons de vraag in welke mate de pandemie het gedrag van de Nederlandse installateurs beïnvloed heeft en in welke mate deze veranderingen ‘blijvend’ zijn.

De eerste schok

Na het uitbreken van de coronacrisis, was er een initiële schok. Zakelijke opdrachtgevers en consumenten hielden de hand op de knip en de installateurs zagen dit direct terug in de orderboeken en de omzet. Vlak na het uitbreken van de crisis voorzag 78% van de Nederlandse installateurs een lagere omzet. Het vertrouwen keerde echter al snel terug, al in het najaar van 2020, en de aandacht ging meer uit naar hoe de crisis het gedrag van installateurs zou kunnen beïnvloeden.

Veranderingen in het gedrag

Gedurende de coronacrisis waren er een aantal interessante veranderingen te zien in het gedrag van de installateurs. Deze veranderingen waren met name zichtbaar in het oriëntatie, koop en trainingsgedrag. Deze veranderingen werden veroorzaakt door de noodzaak om meer ‘online’ te gaan en het fysieke contact te verminderen.

Oriëntatie werd (nog) meer online

Gedurende de coronacrisis is het oriëntatie gedrag meer digitaal geworden. De trend naar meer online oriëntatie was al gaande, maar werd versneld door de crisis. 92% van de Nederlandse installateurs oriënteert zich nu online, met de website van de fabrikanten als belangrijkste bron.

Pure online spelers wonnen geen terrein

Sommige experts hadden verwacht dat online spelers zoals Amazon meer voet aan de grond zouden krijgen, maar dit is niet het geval. Als we kijken naar alle uitgave van installateurs in Nederland, steeg het aandeel van pure online spelers nauwelijks. De gespecialiseerde groothandel bleef zijn dominante positie houden. Ongeveer 71 cent van elke uitgegeven Euro kwam daar terecht. Waar we wel een grote stijging zagen is het aandeel van online bestellingen. Bijna 60% van alle bestellingen bij de groothandel gaat nu online.

Veel meer online trainingen

Ook op het gebied van trainingen was er een merkbare verandering, zo gaf 62% van de installateurs aan meer online trainingen te volgen door de corona crisis.Er werden ook online vakbeurzen georganiseerd, maar die waren beduidend minder populair.

Houden de veranderingen stand?

Het antwoord hierop is deels wel. Met name als het gaat om oriëntatie en bestel gedrag zal de online trend zich voortzetten. Echter, dit was al de trend voor de coronacrisis en is hooguit versneld. Op veel andere gebieden zien wij juist een drang naar meer persoonlijk contact. Zo geeft 82% van de installateurs bijvoorbeeld de voorkeur aan fysieke trainingen.

We kunnen dus eigenlijk spreken van een terugkeer naar het ‘normaal’, maar met een iets hogere aandacht voor online. De crisis is dus zeker geen aanzet geweest tot een online revolutie.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement