Techniek is niet sexy!

Geplaatst op 24 november 2021 door Redactie

De installatiebranche maakt een constante ontwikkeling door. Installaties worden steeds geavanceerder en technologieën ingewikkelder. Van het technisch personeel wordt heel wat gevraagd. In de hele bouwketen is kennis en kunde essentieel vanaf ontwikkeling tot en met de exploitatie van een gebouw. Over de hele branche is er een nijpend personeelstekort. We kunnen niet meer zonder inventieve oplossingen om gebouwen in technische zin goed te kunnen ontwerpen, beheren en onderhouden. Mensen zijn in de bouwsector en vastgoedwereld daarin toch het belangrijkste potentieel en de drijfveer van alle ontwikkelingen op technisch gebied.

Record aan vacatures

Door een tekort aan mensen in de techniek en de te lage instroom vanuit het onderwijs is automatisering op korte termijn binnen de sector meer dan noodzakelijk. In de installatiebranche is de digitale transformatie in volle gang. Het implementeren van onder andere werken in de Cloud, Internet of Things en andere digitale tools zijn manieren om in de bouw en installatiebranche met minder mensen het werkproces goed georganiseerd en geregeld te krijgen. Maar je kan als bedrijf nog zoveel automatiseren, de snelheid waarmee innovatieve technieken in de installatietechniek zich door ontwikkelen en hun intrede doen blijft het hebben van kundig en ervaren personeel de essentiële schakel. In elke netwerkbijeenkomst, waar je ook maar binnenloopt, is de vraag naar personeel onderwerp van gesprek.

De nood is hoog

Daarnaast hebben we ook te maken met het klimaatakkoord en de energietransitie. Woningen moeten verduurzaamd worden. Kantoren dienen in 2023 te voldoen aan het energielabel label C en in 2030 label A. Nieuwe afspraken en wetgevingen zoals de NTA 8800 en de Wet op de Kwaliteitsborging doen hun intrede. Met al deze nieuwe verplichtingen staat de sector al onder druk. Er zijn gekwalificeerde technische mensen nodig om de energietransitie de komende jaren in technische zin vorm te geven en door te voeren.

We kunnen er niet omheen, de nood is hoog. Bij een dergelijk groot tekort aan personeel ligt de wereld voor jonge techneuten open. Ondanks dat blijft de instroom op de technische opleidingen toch achter. Scholen doen hun uiterste best om technisch opleidingen aantrekkelijker te maken en te moderniseren om zo de instroom te bevorderen. Maar techniekonderwijs is duur en vraagt om investeringen. Investeringen met een teruglopende instroom gaan vaak niet samen. Maar door het tekort aan technisch personeel op de arbeidsmarkt zien we hierdoor wel weer tal van samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven ontstaan, waarbij leeromgeving en praktijk direct samenkomen, het bedrijfsleven bijdraagt in de kosten van de opleiding en banen voor de afstuderende techneuten gegarandeerd worden.

Beeldvorming

Gelukkig is het imago dat ‘werken in de techniek’ vies en slecht betaald zou zijn allang verleden tijd. En hoewel het wel van deze tijd is, dat er meer vrouwen de techniek in gaan, is dat maar een relatief klein aantal. Laten we eerlijk zijn of je nu op een bouwplaats komt of bij het technisch beheer en onderhoud van vastgoed kijkt, het is en blijft nog steeds een mannenwereld. Vrouwelijke techneuten, vooral in de installatietechniek, zijn in het onderwijs en op projecten vaak op één hand te tellen. In de huidige tijd is de beeldvorming blijkbaar nog steeds, dat de techniek een mannending is. Als je het sec en vanuit de stereotypering bekijkt, is dat van oudsher ook wel zo. Maar tijden veranderen en het is, met het enorme technische personeelstekort, hard nodig deze beeldvorming om te buigen. Dit geldt niet alleen voor het onderwijs, maar ook bouwers en installatiebedrijven zullen hier mee aan de slag moeten om het werken in de techniek breder te trekken en instroom voor vrouwen te promoten.

Spannend en interessant

Er doen tal van slogans de ronde, zoals “we willen de techniek sexy maken” en “techniek is sexy”, waarmee techniek en sexy aan elkaar gerelateerd worden om opleidingen en het werken in de techniek in zijn algemeenheid aantrekkelijker te maken. Maar techniek is niet sexy. Ga naar een bouwproject, bekijk een technische ruimte en woon een bouwvergadering in een bouwkeet bij. Er is helemaal niks sexy aan. Techniek is uitdagend en spannend, dat wel. En juist daar moet de focus op liggen. Niet alleen om jongeren te prikkelen een technische opleiding te volgen, maar ook voor vrouwen om de techniek in te gaan. Daar liggen voor de sector de kansen om de instroom te vergroten en het personeelstekort te verkleinen. Want met meer vrouwen in de techniek wordt het aanbod in zijn totaal groter. Werken in de bouw- en installatietechniek wordt dan nog dynamischer en interessanter. En misschien dan toch ook wel een beetje sexy.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement